Skip links

Tag: MR

Magnetna rezonancija – Odgovori na najčešće postavljena pitanja

Magnetna rezonancija – Odgovori na najčešće postavljena pitanja

in Tags

Magnetna rezonancija (magnetno rezonantni imidžing, MR, MRI) je najsofisticiranija dijagnostička imidžing metoda, bez koje ne mogu da se zamisle savremena dijagnostika i terapija. Ona je neinvazivna metoda koja ne koristi jonizujuće zračenje, već pomoću jakog magnetnog polja, radio-frekventnih talasa i kompjuterskog programa daje detaljan prikaz određenog dela ljudskog tela. Visoko

Magnetna rezonancija – Kontraindikacije za MR pregled

Magnetna rezonancija – Kontraindikacije za MR pregled

in Tags

Koje su kontraindikacije za pregled na magnotnoj rezonanciji? “Pace-maker” predstavlja kontraindikaciju za MR pregled. U posebnim situacijama, ako je pregled od vitalnog značaja, a kardiološki status to dozvoljava, specijalno obučeni kardiolog može na kratko da reprogramira uređaj, da bi ga po obavljenom pregledu ponovo aktivirao.  Sa

Magnetna rezonancija – Kada se dobija izveštaj MR pregleda?

Magnetna rezonancija – Kada se dobija izveštaj MR pregleda?

in Tags

Kada se dobija izveštaj MR pregleda? Nakon završenog snimanja, radiolog detaljno obrađuje veliki broj slika, često i više stotina, dobijenih u različitim sekvencijama i ravnima preseka, što zahteva vreme za analizu i pisanje izveštaja.  Izveštaj se najčešće može dobiti za dva sata. Za analizu kompleksnih

Magnetna rezonancija – MR pregled glave (endokranijuma)

Magnetna rezonancija – MR pregled glave (endokranijuma)

in Tags

MR pregled endokranijuma je neinvazivna metoda koja prikazuje strukture unutar lobanje sa posebnim akcentom na moždani parenhim, likovorne prostore, moždane ovojnice. Za prikaz ovih struktura, magnetna rezonancija je najsenzitivnija, a dobijene slike najinformativnije u odnosu na sve dobijene drugim dijagnostičkim procedurama. Istovremeno se ovim pregledom mogu videti orbite, paranazalni

Magnetna rezonancija – MR u dijagnostici multiple skleroze

Magnetna rezonancija – MR u dijagnostici multiple skleroze

in Tags

Multipla skleroza (MS) je hronično, imunološki posredovano/ autoimuno oboljenje centralnog nervnog sistema koje karakterišu inflamacija, demijelinizacija i neurodegeneracija. U osnovi je patološki izmenjen imuni odgovor koji dovodi do oštećenja mijelina- ovojnice nervnih vlakana, sa posledičnim poremećajem provođenja nervnih impulsa. Posledica demijelinizacije je oštećenje i propadanje

Magnetna rezonancija – Šta je MR spektroskopija i kada se ona indikuje?

Magnetna rezonancija – Šta je MR spektroskopija i kada se ona indikuje?

in Tags

MR spektroskopija je tehnika koja omogućava neinvazivnu diferencijaciju brojnih patoloških promena mozga na osnovu određivanja nivoa metabolita koji su prisutni u njima.  U kombinaciji sa rutinskim MR pregledom značajno doprinosi tačnosti dijagnoze. MR spektroskopija, kao nezavisni pregled, može se raditi samo u slučaju kada postoji

Magnetna rezonancija – MR u dijagnostici promena u regiji hipofize (selarne i paraselarne regije)

Magnetna rezonancija – MR u dijagnostici promena u regiji hipofize (selarne i paraselarne regije)

in Tags

Hipofiza je žlezda sa unutrašnjim lučenjem smeštena u koštanoj jami na bazi lobanje (sella turcica, „tursko sedlo“). Ona luči više hormona koji kontrolišu rad svih ostalih žlezda sa unutrašnjim lučenjem u telu. Ova žlezda je veoma malih dimenzija i u bliskom odnosu sa mnogim važnim

Magnetna rezonancija – MR pregled kičme – najčešće indikacije za pregled

Magnetna rezonancija – MR pregled kičme – najčešće indikacije za pregled

in Tags

Značajna prednost magnetne rezonancije kičmenog stuba nad drugim dijagnostičkim procedurama (RTG, CT) je njena sposobnost prikazaivanja kako mekih tkiva (posebno kičmene moždone, nervnih korenova), tako i koštanih struktura, diskusa, zglobova. MR pregled kičmenog stuba se radi po segmentima (MR pregled vratnog, grudnog i slabinsko-krsnog segmenta).

Magnetna rezonancija – Degenerativna promene kičmenog stuba

Magnetna rezonancija – Degenerativna promene kičmenog stuba

in Tags

Degenerativna oštećenja kičmenog stuba predstavljaju proizvod udruženog delovanja trošenja i zamora našeg materijala tokom godina, stepena opterećenja kome smo izloženi, kao i nasleđenog kvaliteta samog kičmenog stuba. U ovoj grupi oboljenja najčešće su promene lokalizovane u regiji: Diskusa – koji se nalaze između pršljenova i

Magnetna rezonancija – MR pregled mekih tkiva, zglobova i kostiju

Magnetna rezonancija – MR pregled mekih tkiva, zglobova i kostiju

in Tags

MR pregled je najsenzitivnija neinvazivna metoda za evaluaciju širokog spektra bolesti koje zahvataju koštano-mišićni sistem. Prednost magnetne rezonancije nad drugim dijagnostičkim metodama je mogućnost dobijanja slika visoke kontrastne rezolucije. Zahvaljujući tome, magnetna rezonancija ima jedinstvenu sposobnost vizuelizacije kostiju, kostne srži, hrskavica i mekih tkiva kao

Magnetna rezonancija – MR pregled zgloba kolena

Magnetna rezonancija – MR pregled zgloba kolena

in Tags

Magnetna rezonancija koristi snažno magnetno polje, radio talase i računar da bi napravila detaljne slike struktura unutar zgloba kolena, ne koristeći jonizujuće zračenje. Ona predstavlja neinvazivnu dijagnostičku proceduru koja ima sposobnost vizualizacije kostiju, hrskavica, mišića, tetiva, meniskusa i ligamenata u kolenu. Iako svaka od dijagnostičkih

Magnetna rezonancija – MR pregled abdomena i karlice

Magnetna rezonancija – MR pregled abdomena i karlice

in Tags

Magnetna rezonancija abdomena – najčešće indikacije Magnetnom rezonancijom se sa velikom preciznošću mogu videti i analizirati promene u različitim organima i strukturama stomaka (abdomena) i karlice. MRI je metoda izbora za prikaz jetre i ostalih parenhimatoznih organa zbog superiorne kontrastne rezolucije i mogućnosti pružanja morfoloških

Magnetna rezonancija – Holangiopankreatografija magnetnom rezonancijom (MRCP)

Magnetna rezonancija – Holangiopankreatografija magnetnom rezonancijom (MRCP)

in Tags

Holangiopankreatografija magnetnom rezonancijom (MRCP) radi se uvek kao komplemetarna metoda sa MR pregledom abdomena, pri čemu se dobija detaljan prikaz hepatobilijarnog i pankreatičnog sistema koji uključuju jetru, žučnu kesu, pankreas,  pankreatični kanal, žučne vodove. MRCP je neinvazivna radiološka metoda, koja, ukoliko postoji indikacija, predhodi  endoskopskoj

Magnetna rezonancija – Magnetno rezonantna enterografija

Magnetna rezonancija – Magnetno rezonantna enterografija

in Tags

MR enterografija (MRE) je posebna vrsta MR pregleda, koja na neinvazivni način omogućava detaljniji prikaz tankog creva,  uz obaveznu intravensku aplikaciju kontrastnog sredstva tokom pregleda.  Najčešće indikacije za MR enterogarfiju su: zapaljenska oboljenja creva (autoimune bolesti kao što su Crohn-ova bolest, Ulcerozni kolitis) i komplikacije-

Magnetna rezonancija – Magnetno rezonantna urografija

Magnetna rezonancija – Magnetno rezonantna urografija

in Tags

MR urografija (MRU) je posebna vrsta pregleda koji omogućuje detaljni prikaz urinarnog sistema (bubrega, uretera i mokraćne bešike). Indikacije za MR urografiju su: otkrivanje solidnih i cističnih promena i njihova karakterizacija opstrukcija mokraćnih puteva  različite etiologije retroperitonealna fibroza postterapijsko praćenje urođene anomalije… Uvek je potrebno

Magnetna rezonancija – Multiparametrijski MR pregled prostate

Magnetna rezonancija – Multiparametrijski MR pregled prostate

in Tags

Multiparametrijski MR pregled prostate (mpMRI) kombinuje više MR tehnika (anatomski i funkcionalni imidžing) u cilju otkrivanja tumora – karcinoma prostate.   Zajedno sa PSA, kao pomoćnim testom, MpMRI predstavlja dijagnostički modalitet za isključivanje ili potvrđivanje karcinomatoznih lezija u prostati.   Urolog može prema MR nalazu

Magnetna rezonancija – MR u dijagnostici patoloških promena u dojkama

Magnetna rezonancija – MR u dijagnostici patoloških promena u dojkama

in Tags

Magnetna rezonancija dojki nije preventivna dijagnostička metoda za razliku od ultrazvuka i mamografije, već služi kao dopunska dijagnostička metoda za procenu promena viđenih na ultazvuku i mamografiji.   MR dojke nije ni zamena za mamografiju, već predstavlja metodu kojom se dobijaju dodatne informacije o građi

Magnetna rezonancija – Magnetna rezonancija u dijagnostici oboljenja srca

Magnetna rezonancija – Magnetna rezonancija u dijagnostici oboljenja srca

in Tags

Magnetna rezonancija – Magnetna rezonancija u dijagnostici oboljenja srca Magnetna rezonancija srca je neinvazivna dijagnostička metoda koja se koristi za procenu srčane antomije i funkcije. On ima ulogu u otkrivanju i praćenju kako urođenih, tako i tokom života stečenih srčanih oboljenja. Prednost magnetne rezonance nad