Skip links

Magnetna rezonancija – Multiparametrijski MR pregled prostate

Multiparametrijski MR pregled prostate (mpMRI) kombinuje više MR tehnika (anatomski i funkcionalni imidžing) u cilju otkrivanja tumora – karcinoma prostate.  

Zajedno sa PSA, kao pomoćnim testom, MpMRI predstavlja dijagnostički modalitet za isključivanje ili potvrđivanje karcinomatoznih lezija u prostati.  

Urolog može prema MR nalazu planirati dalje ciljanu biopsiju viđene promene ili savetovati praćenje. 

Verovatnoća da postoji karcinom, na MR pregledu se predstavlja tzv. PI-RADS skorom, iskazanim od 1 do 5. 

U slučaju karcinoma prostate koji je prethodno dokazan biopsijom, MR pregled služi za gradiranje lokalne proširenosti tumora, takozvani „staging“, što je od izuzetnog značaja za planiranje i odabir dalje terapije. 

MpMRI se povremeno koristi za procenu ostalih patoloških promena prostate: infekcija (prostatitis), apscesa prostate, benigne hiperplazije prostate, urođenih anomalija, komplikacija nakon operacija u karlici. 

Pacijentima se preporučuje da ne uzimaju hranu i tečne napitke (osim svoje terapije) 4-6 sati pre pregleda. Pre samog pregleda, aplikovaće mu se spazmolitik, ukoliko ne postoje kontraindikacije za ovaj lek. Pregled se radi sa primenom intravenskog kontrastnog sredstva, koje pacjent dobija u toku istog, dok sve vreme pregleda mirno leži na specijalnom stolu-na leđima.

Da li postoje kontraindikacije za ovaj pregled?

Kao i za sve ostale MR preglede, tako i za ovaj MR pregled važe apsolutne i relativne kontraindikacije.

Kada mogu očekivati izveštaj MR pregleda?

Zašto je dobro ovaj MR pregled uraditi u Euromediku?