Skip links

Magnetna rezonancija – MR pregled abdomena i karlice

Magnetna rezonancija abdomena – najčešće indikacije

Magnetnom rezonancijom se sa velikom preciznošću mogu videti i analizirati promene u različitim organima i strukturama stomaka (abdomena) i karlice. MRI je metoda izbora za prikaz jetre i ostalih parenhimatoznih organa zbog superiorne kontrastne rezolucije i mogućnosti pružanja morfoloških i tkivnih karakteristika.

Najčešće indikacije za MR pregled abdomena su:

-jetra: steatoza (masna jetra), fibroza, ciroza, hemohromatoza, ciste različitog porekla i sadržaja, benigni (dobroćudni) tumori- najčešće hemangiomi, primarni maligni (zloćudni) tumori i metastaze (posebno u već izmenjenom tkivu jetre na terenu hroničnih bolesti, kao i nakon primene hemoterapije sa određivanjem postterapijskog efekta), zapaljenski procesi, gnojne kolekcije (apscesi), anomalije krvnih sudova, tromboza krvnih sudova, postoperativna stanja i komplikacije, praćenje stanja nakon transplantacije

-žučna kesa i žučni putevi: akutna i hronična zapaljenja različitog porekla, dobroćudni i zloćudni tumori, postoperativna stanja i komplikacije

-slezina: kongenitalne (urođene) varijacije, trauma, vaskularni poremećaji (infarkt, AV malformacije), upalni procesi (apsces, kandidijaza, sarkoidoza), hematološke bolesti, ciste i benigni tumori, maligni tumori i metastaze i druge bolsti koje utiču na slezinu (portna hipertenzija, Gaucher-ova bolest)

-pankreas: razvojne anomalije, ciste, dobroćudni i zloćudni tumori, zapaljenski procesi i komplikacije, traume, praćenje stanja nakon operacije i drugih vidova terapije

-nadbubrežne žlezde: uvećanje/hiperplazija, tumori, metastaze, krvarenja

-bubrezi: varijacije i anomalije, klasifikacija cisti, infarkt bubrega, dobroćudni i zloćudni tumori, difuzni zapaljenski procesi, apscesi, krvarenja

-promene u peritoneumu i retroperitoneumu

Magnetna rezonancija karlice – najčešće indikacije

MR karlice je dijagnostički modalitet izbora za karakterizaciju promena u karlici. Karcinomi rektuma, prostate kod muškaraca i materice kod žena su jedni od najčešćih zločudnih tumora i sve češći i u mlađoj populaciji. MR pregled je metoda izbora koja predstavlja standard za gradiranje (“Staging”) tumora-na osnovu procene lokalizacije, stepena raširenosti, odnosa sa susednim strukturama, što je od krucijalnog značaja za planiranje i izbor terapije. Takođe je od posebnog značaja i za praćenje efekata iste i diferenciranju postterapijskih posledica od ostatka tumora ili u otkrivanju pojave novog tumora (recidiva).

Najčešće indikacije za ovaj pregled su:

-završni deo debelog creva: dobroćudni i zloćudni tumori, zapaljenski procesi, gnojne kolekcije, vaskularni poremećaji/ishemije, krvarenja, fistule…)

ženski i muški reproduktivni organi (posebno materica, jajnici, prostata): anomalije, zapaljenja, dobroćudni i zloćudni tumori, fistule…

-patološki limfni čvorovi

Kako se izvodi MR pregled abdomena i karlice i da li je potrebna prethodna priprema?

U zavisnosti od uputne dijagnoze, može se raditi kao MR pregled abdomena ili kao MR pregled karlice (nezavisno), ili oba jedan za drugim – u kontinuitetu, bez i sa primenom kontrastnog sredstva. Pojedini organi i patološka stanja se bolje prikazuju specijalnim, ciljanim MR pregledima.

U pripremi za MR pregled abdomena i karlice, pacijentima se preporučuje da ne uzimaju hranu i tečne napitke (osim svoje terapije), najmanje 4-6 sati pre pregleda, kako bi se smanjila crevna peristaltika, koja stvara brojne artefakte na slici. Alternativno rešenje je aplikacija spazmolitika neposredno pre pregleda (lek koji opušta mišiće unutrašnjih organa i usporava pokretljivost creva).  

Ukoliko se radi MR pregled karlice, pre pregleda potrebno je isprazniti mokraćnu bešiku, čiji sadržaj može stvarati artefakte na pojedinim sekvencama. 

Nakon opšte pripreme za pregled na magnetnoj rezonanciji, tehničar Vas uvodi u prostor u kom se nalazi MR aparat i smesti Vas na specijalni sto, tako da Vam bude udobno, u ležećem položaju-na leđima.

Za pregled abdomena, neophodno je da postoji dobra i kontinuirana saradnja između pacijenta i radiološkog tehničara, pri čemu pacijent aktivno prati njegova uputstva, posebno vezana za tehniku disanja u toku pegleda.

Da li postoje kontraindikacije za ove preglede?

Kao i za sve ostale MR preglede, tako i za MR pregled abdomena i karlice važe apsolutne i relativne kontraindikacije.

Kada mogu očekivati izveštaj MR pregleda?

Zašto je dobro ovaj MR pregled uraditi u Euromediku?