Skip links

Magnetna rezonancija – MR u dijagnostici multiple skleroze

Multipla skleroza (MS) je hronično, imunološki posredovano/ autoimuno oboljenje centralnog nervnog sistema koje karakterišu inflamacija, demijelinizacija i neurodegeneracija. U osnovi je patološki izmenjen imuni odgovor koji dovodi do oštećenja mijelina- ovojnice nervnih vlakana, sa posledičnim poremećajem provođenja nervnih impulsa. Posledica demijelinizacije je oštećenje i propadanje aksona što dovodi do trajnog gubitka neuronskih funkcija.

U zavisnosti od lokalizacije oštećenja u CNS-u, MS može dati različitu kliničku sliku i simptome u vidu poremećaja vida, motorne slabosti, senzitivnih smetnji, vrtoglavice, sfinkterijalnih tegoba, kognitivnih poremećaja.

Etiologija bolesti nije razjašnjena, ali je dokazano da genetska predispozicija (prisustvo genskog alela HLA-DRBI* 1501), faktori sredine (izloženost suncu/UV zračenje, pušenje) i virusne infekcije (Epstain-Bar virus) imaju značajnu ulogu i njenom nastanku.

Za postavljanje dijagnoze MS, osim anamneze i neurološkog nalaza, neophodna su dopunska dijagnostička ispitivanja u vidu pregleda mozga/kičmene moždine magnetnom rezonancom, pregled likvora i evocirani potencijali.

Magnetna rezonanca (MR) predstavlja neinvazivnu dijagnostičku metodu koja omogućava prikaz telesnih struktura upotrebom magnetnog polja. Pregled je apsolutno bezbedan i izvodi se u nativnoj i postkontrastnoj seriji, koja podrazumeva aplikovanje paramagnetnog kontrastnog sredstva koje pojačava signal i time postiže veću diferencijaciju tkiva.

Senzitivnost MR pregleda kod pacijenata sa MS-om iznosi do 95% i omogućava otkrivanje područja koja su izgubila mijelin. Ona čak može razlikovati područja aktivne, sveže demijelinizacije od područja koje je demijelinizacija zahvatila pre dužeg vremena.

Na snimcima se vide pojedinačne okrugle/ovalne lezije (demijelinizacioni plakovi)  ili konfluentne zone izmenjenog signala u mozgu ili kičmenoj moždini.

S’ obzirom da MS obuhvata postojanje lezija u vremenu i prostoru, nativna MR serija prikazuje demijelinizaciju u prostoru tj.prisustvo jedne ili više lezija na različitim ali tipičnim lokalizacijama, dok postkontrastna studija pokazuje demijelinizaciju u vremenu i efikasnost terapije.

Kontrolni MR pregledi indikovani su radi procene evolucije postojećih plakova, pojave novonastalih, kao i efekata terapije.