Skip links

Tag: Enterografija

Magnetna rezonancija – Magnetno rezonantna enterografija

Magnetna rezonancija – Magnetno rezonantna enterografija

in Tags

MR enterografija (MRE) je posebna vrsta MR pregleda, koja na neinvazivni način omogućava detaljniji prikaz tankog creva,  uz obaveznu intravensku aplikaciju kontrastnog sredstva tokom pregleda.  Najčešće indikacije za MR enterogarfiju su: zapaljenska oboljenja creva (autoimune bolesti kao što su Crohn-ova bolest, Ulcerozni kolitis) i komplikacije-