Skip links

Magnetna rezonancija – MR pregled kičme – najčešće indikacije za pregled

Značajna prednost magnetne rezonancije kičmenog stuba nad drugim dijagnostičkim procedurama (RTG, CT) je njena sposobnost prikazaivanja kako mekih tkiva (posebno kičmene moždone, nervnih korenova), tako i koštanih struktura, diskusa, zglobova.

MR pregled kičmenog stuba se radi po segmentima (MR pregled vratnog, grudnog i slabinsko-krsnog segmenta). Da li će biti pregledani svi delovi, ili samo jedan, zavisi od tegoba koje imate i nalaza lekara koji Vas je uputio na ovaj pregled. 

Osim uobičajene pripreme za ulazak u magnetno polje, nije neophodna posebna ranija priprema. 

Najbitnije je da tokom pregleda, dok ležite na leđima, budete potpuno mirni.   

Radiolog koji vodi Vaš pregled, odlučuje da li će se raditi bez ili sa primenom kontrastnog sredstva.

Ukoliko se radi bez primene kontrastnog sredstva, pregled najčešće traje 15-20 minuta po segmentu.

Najčešće indikacije za MRI kičmenog stuba su:

  • bolovi u gornjim ili donjim ekstremitetima ili vratnom, grudnom ili krsnom delu leđa (sumnja na diskus herniju i posledični pritisak na nervne korenove)
  • slabost u rukama ili nogama, otežano kretanje
  • primarni tumori i metastaze kičmenih pršljenova, kičmene moždine, nerava ili njihovih ovojnica
  • multipla skleroza i druge demijelinizacione bolesti
  • zapaljenski ili infektivni procesi
  • vaskularni poremećaji
  • povrede kičmenog stuba
  • urođene anomalije

Da li postoje kontraindikacije za ovaj pregled?

Kao i za sve ostale MR preglede, tako i za MR pregled kičmenog stuba važe apsolutne i relativne kontraindikacije.

Kada mogu očekivati izveštaj MR pregleda?

Zašto je dobro ovaj MR pregled uraditi u Euromediku?