Skip links

Magnetna rezonancija – MR u dijagnostici promena u regiji hipofize (selarne i paraselarne regije)

Hipofiza je žlezda sa unutrašnjim lučenjem smeštena u koštanoj jami na bazi lobanje (sella turcica, „tursko sedlo“). Ona luči više hormona koji kontrolišu rad svih ostalih žlezda sa unutrašnjim lučenjem u telu.

Ova žlezda je veoma malih dimenzija i u bliskom odnosu sa mnogim važnim strukturama u lobanji (optička raskrsnica, hipotalamus, unutrašnja karotidna arterija, kranijalni nervi), zbog čega njen prikaz zahteva slike visoke rezolucije u tankim presecima tj. MR pregled je metoda izbora.

MR pregled hipofize (selarne i paraselarne regije) najčešće indikuje endokrinolog, ginekolog, neurolog, neurohirurg, na osnovu kliničke slike, laboratorijskih nalaza. 

Nekada se na CT ili MR pregledu endokranijuma, koji su urađeni zbog neke druge indikacije, vide promene u regiji hipofize. U tim slučajevima će radiolog tražiti da uradite ciljani MR pregled ove regije, kako bi se te promene mogle karakterisati.

Najčešće indikacije za MR pregled hipofize su:

  • Hormonski poremećaji

povišen nivo prolaktina (hiperprolaktinemija) koji je kod žena praćen galaktorejom (mlečni iscedak iz dojke), poremećajem ili izostankom menstrualnog ciklusa, sterilitetom, a kod muškaraca ginekomastijom ili smanjenjem libida; poremećaji lučenja drugih hormona hipofize koji izazivaju na primer: Kušingovu bolest, akromegaliju, hipertireozu…, sa sumnjom na tumor u hipofiznoj žlezdi. Najčešći tumor hipofize je dobroćudni tumor – adenom. On može biti manjih dimenzija – mikroadenom (manji od 10mm) ili većih – makroadenom, što utiče i na kliničke manifestacije ovih tumora

  • Sumnja na tumor susednih struktura u selarnoj/paraselarnoj regiji

(iznad hipofize-u nivou hipofizne peteljke, optičke rakrsnice, bočno u regiji kavernoznih sinusa, susednih moždanih ovojnica, susednih kostiju). Od lokalizacije ovih tumora i puteva širenja zavise klinički simptomi (npr. glavobolja, različiti tipovi poremećaja vida, poremećaji vezani za oštećenje pojedinih kranijalnih nerava..).

  • Ciste različitog porekla
  • Insipdni dijabetes, najčešće prouzrokovan poremećajem lučenja antidiureznog hormona zadnjeg režnja hipofize, a koji odlikuje prekomerno lučenje mokraće, kao jedan od dominantnih simptoma
  • Zapaljenski procesi različitog porekla u selarnoj/paraselarnoj regiji
  • Vaskularne anomalije u kavernoznom sinusu, fistule, tromboza
  • Razvojni poremećaji 
  • Kontrolni pregledi – postterapijsko praćenje 

Za ovaj pregled nije potrebna posebna priprema, a njegovo izvođenje se ne razlikuje od MR pregleda endokranijuma (glave), s tim što se uvek radi sa intravenskim kontrastnim sredstvom, izuzev kada je kontrast kontraindikovan. 

Pregled obično traje oko 30 minuta.

U retkim slučajevima, kada se na rutinskom pregledu hipofize ne vide promene, a postoji hormonski disbalans, što se najčešće viđa kod mikroadenoma kod Kušingove bolesti, radi se dodatni – tzv. dinamski MR pregled hipofize, gde se hipofiza snima sa ultrabrzim sekvencama određeno vreme nakon primene kontrastnog sredstva. Dobroćudni tumor u ovim slučajevima može biti veoma malih dimenzija (manji i od 3mm), a hirurška terapija je terapija izbora, ako se tumor dokaže na MR pregledu. 

Da li postoje kontraindikacije za ovaj pregled?

Kao i za sve ostale MR preglede, tako i za MR pregled endokranijuma važe apsolutne i relativne kontraindikacije.

Kada mogu očekivati izveštaj MR pregleda?

Zašto je dobro ovaj MR pregled uraditi u Euromediku?