Skip links

Magnetna rezonancija – Kontraindikacije za MR pregled

Koje su kontraindikacije za pregled na magnotnoj rezonanciji?

“Pace-maker” predstavlja kontraindikaciju za MR pregled.

U posebnim situacijama, ako je pregled od vitalnog značaja, a kardiološki status to dozvoljava, specijalno obučeni kardiolog može na kratko da reprogramira uređaj, da bi ga po obavljenom pregledu ponovo aktivirao. 

Sa napretkom tehnologije pojavili su se novi uređaji koji ne predstavljaju kontraindikaciju za ovaj pregled. O tome moraju postojati detaljne dokumentovane informacije.

  Ugrađeni metalni implanti od pre desetak godina i više, kao što su: ortopedske šipke, pločice, klipsevi, šrafovi, veštački kukovi ili bilo kakva druga metalna strana tela (špon, geler, metak…), koja su dospela u telo tokom obrade metala ili ranjavanja. Čak i ako ih magnet ne privlači, metalni predmeti mogu deformisati i narušiti MR sliku. 

Potrebno je da pacijent pri dolasku na MR pregled priloži potvrdu od ordinirajućeg hirurga o tipu metalnog implanta (veštački kuk/koleno, valvule, stabilizatori kičme, očna proteza…), jer oni za koje je dokazano i potvrđeno sertifikatom da su kompatibilni sa određenom jačinom magnetnog polja, mogu bezbedno ući u aparat.

  Insulinska pumpa, kohlearni implanti, takođe su nekompatibilni sa magnetnim poljem.

  Trudnoća u prva tri meseca (zbog organogeneze).

– Klaustrofobija (strah od zatvorenog prostora) je relativna kontraindikacija.