Skip links

Magnetna rezonancija – Magnetno rezonantna angiografija

Šta je Magnetno rezonantna angiografija?

Magnetno rezonantna angiografija je MR tehnika koja daje izdvojen prikaz arterijskih ili venskih krvnih sudova u ispitivanoj regiji (najčešće glave i vrata).

MR angiografija arterija (MRA) glave obično se radi bez primene intravenskog kontrastnog sredstva, dok je prikaz arterija u vratnoj regiji efikasniji uz primenu istog.

MR venografija (MRV) omogućava prikaz signala protoka krvi kroz vene i venske sinuse. Može se raditi kao samostalni pregled, ali je mnogo informativnija, ukoliko se nastavlja nakon standardnog MR pregleda endokranijuma sa kontrastnim sredstvom.

Kada se indikuje MR angiografija arterija, a kada MR venografija?

Najčešće indikacije za MR angiografiju/arteriografiju su sumnja na: 

  • suženje arterija: kod pacijenata starije životne dobi sa faktorima rizika za nastanak ateroskleroze (povišen arterijski pritisak, šećerna bolest, povišene masnoće u krvi, poremećaj srčanog ritma), sistemske bolesti vezivnog tkiva…
  • aneurizmatska proširenja arterijskih krvnih sudova (kod pacijenata sa genetskom predodređenošću za nastanak aneurizmi, pacijenata sa policističnom bolesti bubrega, sistemskim bolestima vezivnog tkiva, nakon infekcija i traumatskog oštećenja arterija…)
  • vaskularne malformacije, kao i:
  • glavobolje
  • smetnje vida (duple slike, ispadi u vidnom polju…)
  • praćenje pacijenata nakon hirurških ili endovaskularnih procedura na krvnim sudovima…

Mnogo je manji broj indikacija za MR pregled venskih, nego arterijskih krvnih sudova. Najčešći razlozi zbog kojih će Vaš lekar tražiti da uradite ovaj pregled je ako postoji sumnja na:

  • prisustvo tromboze (ugruška) u venskom krvnom sudu ili venskom sinusu;
  • tumor koji zahvata venske sinuse
  • povišen  (idiopatska intrakranijalna hipertenzija) ili smanjen pritisak unutar lobanje
  • anomalije venskih sudova…

Da li postoje kontraindikacije za ovaj pregled?

Kao i za sve ostale MR preglede, tako i za MR angiografiju važe apsolutne i relativne kontraindikacije.

Kada mogu očekivati izveštaj MR pregleda?

Zašto je dobro ovaj MR pregled uraditi u Euromediku?