Skip links

Magnetna rezonancija – MR pregled ramenog zgloba

MR pregled je zbog visoke kontrastne i prostorne rezolucije suverena radiološka metoda u dijagnostici patoloških stanja (bolesti), koštano zglobnog sistema u celini, a samim tim i za pregled ramenog zgloba. 

Meka tkiva (mišići, tetive i ligamentarne strukture), koštano zglobne strukture, zglobna hrskavica i koštano tkivo se neuporedivo bolje uočavaju na magnetnoj rezonanciji u odnosu na sve ostale dijagnostičke procedure.

Pregled na magnetnoj rezonanciji daje najpreciznije i najcelovitije podatke o veličini rupture (rascepa) tetive, o stanju preostale tetive i stanju mišića rotatorne manžetne (mišići rotatorne manžetne su duboki mišici, aktivni stabilizatori ramenog pojasa), kao i o stanju ligamenata, hrskavice i koštanih struktura ramenog zgloba.

Nalaz na MR-i je ključni dijagnostički parameter, na osnovu koga klinički doktori (fizijatri, ortopedi, reumatolozi, neurolozi) odlučuju o daljem tretmanu.

Koje su indikacije za pregled?

Stanja nakon traume, pada, udara ili iščašenja ramenog zgloba, bolna stanja nastala bez prethodne traume, bol prilikom fizičke aktivnosti i bolna i otežana pokretljivost u zglobu.

Kako se izvodi ovaj pregled? 

Pregled se izvodi po standradnoj proceduri, najčešće bez aplikacije intravenskog kontrasta i traje oko 20-25 minuta.

Da li postoje kontraindikacije?

Zašto je dobro uraditi pregled u Euromediku?

Euromedik poseduje Siemens aparate od 1.5 T poslednjih generacija, koji su preduslov za dobijanje kvalitetne slike, koju interpretiraju visokostručni radiolozi koji se kontinuirano edukuju i svakodnevno međusobno razmenjuju iskustva, što Euromedikov radiološki tim čini izuzetno kompetentnim.