Skip links

Magnetna rezonancija – Holangiopankreatografija magnetnom rezonancijom (MRCP)

Holangiopankreatografija magnetnom rezonancijom (MRCP) radi se uvek kao komplemetarna metoda sa MR pregledom abdomena, pri čemu se dobija detaljan prikaz hepatobilijarnog i pankreatičnog sistema koji uključuju jetru, žučnu kesu, pankreas,  pankreatični kanal, žučne vodove.

MRCP je neinvazivna radiološka metoda, koja, ukoliko postoji indikacija, predhodi  endoskopskoj retrogradnoj holangiopankreatografiji (ERCP).

Najčešće indikacije za MRCP  su: 

otkrivanje uzroka žutice, sumnja na prisustvo kamena u žučnim vodovima i pankreatičnom kanalu,  upalni procesi različite etiologije,  tumorske promene žučnih vodova i okolnih organa, razvojne anomalije.

Pacijentima se preporucuje da ne uzimaju hranu i tečne napitke (osim svoje terapije), najmanje 4-6 sati pre pregleda. Takođe, pre samog pregleda, njima se može aplikovati spazmolitik, ukoliko ne postoje kontraindikacije za njegovu primenu,  a u toku pregleda intravensko kontrastno sredstvo.

Nakon opšte pripreme za pregled na magnetnoj rezonanciji, tehničar Vas uvodi u prostor u kom se nalazi MR aparat i smesti Vas na specijalni sto, tako da Vam bude udobno, u ležećem položaju-na leđima.

Za MRCP pregled, kao i za pregled abdomena neophodna je dobra saradnja sa radiološkim tehničarem, pri čemu pacijent aktivno prati njegova uputstva, posebno vezana za tehniku disanja u toku pegleda. 

Da li postoje kontraindikacije za ovaj pregled?

Kao i za sve ostale MR preglede, tako i za MRCP važe apsolutne i relativne kontraindikacije.

Kada mogu očekivati izveštaj MR pregleda?

Zašto je dobro ovaj MR pregled uraditi u Euromediku?