Skip links

Magnetna rezonancija – MR pregled zgloba kolena

Magnetna rezonancija koristi snažno magnetno polje, radio talase i računar da bi napravila detaljne slike struktura unutar zgloba kolena, ne koristeći jonizujuće zračenje. Ona predstavlja neinvazivnu dijagnostičku proceduru koja ima sposobnost vizualizacije kostiju, hrskavica, mišića, tetiva, meniskusa i ligamenata u kolenu. Iako svaka od dijagnostičkih procedura (RTG pregled, ultrazvučni pregled), ima svoje mesto i značaj i ne isključuju jedna druge, magnetno rezonantni imidžing kolena je najinformativnija i svakako metoda izbora za detaljan prikaz različitih patoloških promena u ovom zglobu.

Najčešće indikacije za ovaj pregled su:

  • bol, smanjena pokretljivost u zglobu, osećaj nemogućnosti oslonca 
  • nakupljanje tečnosti (otok) u zglobu kolena ili okolnim tkivima, krvarenje
  • oštećenja hrskavica, meniskusa, ligamenata ili tetiva, kao posledica degenerativnih promena ili traume
  • sportske povrede kolena poput istegnuća i rascepa ligamenata, hrskavica ili tetiva
  • prelomi kostiju koji možda nisu vidljivi na rendgenskim snimcima
  • oštećenja kod artritisa (zapaljenskih promena u zglobu različitog porekla)
  • infekcija (kao što je osteomijelitis)
  • tumori (primarni ili metastaze) koji zahvataju kost, zglob ili okolna meka tkiva

Za ovaj pregled, osim uobičajene pripreme za ulazak u magnetnmo polje nije neophodna posebna priprema. Pacijent leži na leđima, nogama je usmeren prema aparatu – glava, vrat, trup su izvan aparata u toku snimanja kolena, oko kog se prethodno postavlja zavojnica koja pomaže dobijanje MR slike.

MR pregled kolena traje između 15 i 30minuta i najčešće se radi bez primene kontrastnog sredstva.

Da li postoje kontraindikacije za ovaj pregled?

Kao i za sve ostale MR preglede, tako i za MR pregled kolena važe apsolutne i relativne kontraindikacije.

Kada mogu očekivati izveštaj MR pregleda?

Zašto je dobro ovaj MR pregled uraditi u Euromediku?