Skip links

Magnetna rezonancija – Kako izgleda MR pregled? 

Kako izgleda MR pregled? 

Nakon opšte pripreme za pregled na magnetnoj rezonanciji, radiološki tehničar Vas uvodi u prostor u kom se nalazi MR aparat, koji je najčešće u vidu duže cevi, otvorene sa obe strane (kao „tunel“). 

Tokom pregleda, sve vreme mirno ležite na specijalnom stolu, namešteni tako da Vam bude udobno, najčešće na leđima, nekad na stomaku ili boku.

Ukoliko je za Vaš pregled potrebna primena intravenskog kontrasta, tehničar će Vam postaviti braunilu u venu, preko koje se isti aplikuje.

Najčešće se oko dela tela koji se snima, stavljaju posebni uređaji – radioferkventni kalemovi, “zavojnice”, koji omogućuju prenos radiotalasa do tela i prijem impulsa, tj. omogućuju dobijanje slike. 

Sto na kom ležite se pomera prema unutrašnjosti aparata i pregled može da počne.

Vi ste u stalnom kontaktu preko mikrofona i video nadzora sa radiološkim tehničarem, koji vodi Vaš pregled iz susedne prostorije. 

Neophodno je apsolutno mirovanje tokom pregleda, te je potrebna saradnja, kako bi pregled bio što kraći i odgovarajućeg kvaliteta. 

U slučaju panike, straha ili drugih smetnji, pritiskom na taster koji držite sve vreme u ruci, pregled može biti prekinut u bilo kom momentu snimanja. 

U toku svog rada, MR aparat stvara snažno magnetno polje oko Vas, a radio talasi su usmereni prema Vašem telu. Vi to ne vidite, ne osećate, jedino čujete zvuk (buku), koji se menja u toku pregleda. Da bi se umanjio efekat buke, koja je kontinuirano prisutna, možete koristiti čepiće za uši ili slušalice preko kojih može slušati izabranu muziku (osim za preglede gde je potrebna aktivna saradnja sa tehničarem).

Zavisno od vrste pregleda i patoloških promena, sam pregled traje od 15 do 60 minuta, retko i duže.  

Nakon završenog pregleda, možete se vratiti uobičajenim aktivnostima.