Skip links

Tag: Kontraindikacije

Magnetna rezonancija – Kontraindikacije za MR pregled

Magnetna rezonancija – Kontraindikacije za MR pregled

in Tags

Koje su kontraindikacije za pregled na magnotnoj rezonanciji? “Pace-maker” predstavlja kontraindikaciju za MR pregled. U posebnim situacijama, ako je pregled od vitalnog značaja, a kardiološki status to dozvoljava, specijalno obučeni kardiolog može na kratko da reprogramira uređaj, da bi ga po obavljenom pregledu ponovo aktivirao.  Sa