Skip links

Magnetna rezonancija – Magnetno rezonantna urografija

MR urografija (MRU) je posebna vrsta pregleda koji omogućuje detaljni prikaz urinarnog sistema (bubrega, uretera i mokraćne bešike).

Indikacije za MR urografiju su:

  • otkrivanje solidnih i cističnih promena i njihova karakterizacija
  • opstrukcija mokraćnih puteva  različite etiologije
  • retroperitonealna fibroza
  • postterapijsko praćenje
  • urođene anomalije…

Uvek je potrebno da budete informisani o samom postupku.

Poželjno je da mokraćna bešika bude prazna.

Pre samog pregleda, po nalogu lekara moguće je da  dobijete spazmolitik, a na početku ili u toku istog, moguća je primena i diuretika (lek koji pomaže izlučivanje tečnosti i  kontrastnog sredstva), ukoliko nisu kontraindikovani. 

Snimanje se radi pre i nakon intravenske primene gadolinijumskog kontrastnog sredstva. Za to vreme, Vi mirno ležite na specijalnom stolu- na leđima i sarađujete sa radiološkim tehničarem koji vodi Vaš pregled.

Sam pregled traje oko 30-40 minuta.

Da li postoje kontraindikacije za ovaj pregled?

Pored apsolutnih i relativnih kontraindikacija koje važe za ostale MR preglede, kontraindikacije za MR urografiju su i teška oštećena bubrega (rizik od nefrogene sistemske fibroze koja se povezuje sa primenom kontrastnog sredstva), srčana insuficijencija.

Kada mogu očekivati izveštaj MR pregleda?

Zašto je dobro ovaj MR pregled uraditi u Euromedku?