Skip links

Magnetna rezonancija – Šta je MR spektroskopija i kada se ona indikuje?

MR spektroskopija je tehnika koja omogućava neinvazivnu diferencijaciju brojnih patoloških promena mozga na osnovu određivanja nivoa metabolita koji su prisutni u njima. 

U kombinaciji sa rutinskim MR pregledom značajno doprinosi tačnosti dijagnoze.

MR spektroskopija, kao nezavisni pregled, može se raditi samo u slučaju kada postoji neposredni ili skoriji MRI endokranijuma sa kontrastnim sredstvom. 

Za nju nisu potrebne posebne pripreme.

MR spektroskopiju nije moguće izvoditi u patološkim promenama unutar koštanih struktura, paranazalnih sinusa ili promenama koje sadrže krv.

Pored primene u patološkim stanjima u mozgu, ova tehnika može biti od koristi za postavljanje dijagnoze i u patološkim stanjima prostate.

Da li postoje kontraindikacije za ovaj pregled?

Kao i za sve ostale MR preglede, tako i za ovaj pregled važe apsolutne i relativne kontraindikacije.

Kada mogu očekivati izveštaj MR pregleda?

Zašto je dobro ovaj MR pregled uraditi u Euromediku?

U našoj ustanovi, na adresi Višegradska 20, ovaj pregled se radi na najsavremenijem aparatu. Stručni tim, koji čine posebno edukovani i najiskusniji radiološki tehničari i lekari radiolozi, koji su eksperti u različitim oblastima ove dijagnostike, uz podršku renomiranog fiziko-hemičara, mogu Vam pružiti maksimalno pouzdane informacije vezane za sam pregled i tumačenje MR nalaza, uz usmena objašnjenja i dalje smernice, a uvek su tu za potrebne konsultacije.