Skip links

Magnetna rezonancija – Magnetno rezonantna enterografija

MR enterografija (MRE) je posebna vrsta MR pregleda, koja na neinvazivni način omogućava detaljniji prikaz tankog creva,  uz obaveznu intravensku aplikaciju kontrastnog sredstva tokom pregleda. 

Najčešće indikacije za MR enterogarfiju su:

  • zapaljenska oboljenja creva (autoimune bolesti kao što su Crohn-ova bolest, Ulcerozni kolitis) i komplikacije- gnojne kolekcije (apscesi), fistule, izmenjena vaskularizacija…(kod kojih bi zbog potrebnih čestih radioloških kontrola u cilju procene stanja bolesti, terapije, neinvazivni pristup bio poželjan)
  • opstrukcije različitog porekla
  • tumori
  • krvarenja
  • povrede
  • vaskularne anomalije

Za MR enterografiju potreban je poseban režim ishrane pacijenta sedam dana pre pregleda,  uz laksativnu pripremu dva dana pre pregleda. 

Procedura je efikasnija ukoliko su creva pripremljena za pregled:
– rastegnute crevne vijuge obezbeđuju bolju vidljivost lumena i zida
creva
– smanjenje peristaltike/pokreta pruža bolji kvalitet MR slike
– prisustvo vazduha unutar crevnih vijuga daje artefakte, pa je poželjno da bude istisnut.

Odrasli pacijenti pre pregleda (40 do 45 minuta) piju oko 1,5-2l peroralnog kontrastog sredstva (rastvor manitola sa vodom) koji doprinosi distenziji (rastegnutosti) crevnih vijuga, a samim tim i poboljšanju vizualizacije tankog creva. Ukoliko ne postoje kontraindikacije, pre samog pregleda pacijentu će se aplikovati spazmolitik. Pregled se uvek  radi sa primenom intravenskog kontrastnog sredstva, koje se dobija u toku pregleda.

Nakon opšte pripreme za pregled na magnetnoj rezonanciji, tehničar Vas uvodi u prostor u kom se nalazi MR aparat i smesti Vas na specijalni sto, tako da Vam bude udobno, u ležećem položaju-na stomaku.

Da li postoje kontraindikacije za ovaj pregled?

Kao i za sve ostale MR preglede, tako i za ovajMR pregled važe apsolutne i relativne kontraindikacije.

Kada mogu očekivati izveštaj MR pregleda?

Zašto je dobro ovaj MR pregled uraditi u Euromedku?