Skip links

Tag: Fizijatrija

Reumatologija i fizikalna medicina – Uvod u fizikalnu medicinu

Reumatologija i fizikalna medicina – Uvod u fizikalnu medicinu

in Tags

ŠTA PREDSTAVLJA FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA? Fizikalna medicina i rehabilitacija se smatra najstarijom granom medicine i često se naziva „Prirodna medicina“, jer u lečenju koristi razne oblike fizičke energije iz prirode (svetlosnu energiju, toplotnu energiju , magnetno polje, elektricitet, mehaničku energiju, kinetičku energiju tj.energija kretanja

Reumatologija i fizikalna medicina – Sakroilitis

Reumatologija i fizikalna medicina – Sakroilitis

in Tags

Sakroilitis je oštećenje sakroilijačnosg zgloba, zgloba koji se nalazi izmedju završnog dela kićmenog stuba (krsnotrtičnog dela ) i karličnih kostiju. Ovaj zglob se nalazi sa obe strane kičmenog stuba. Oštećenje ovog zgloba može nastati usled zapaljenskih promena ili mehaničkih povreda ili usled proseca starenja-okoštavanja. Simptomi:

Reumatologija i fizikalna medicina – Sindrom karpalnog tunela (sindrom kanala ručja)

Reumatologija i fizikalna medicina – Sindrom karpalnog tunela (sindrom kanala ručja)

in Tags

Sindrom karpalnog tunela nastaje kao posledica kompresije (pritiska) na medijalni nerv (središnji živac), koji prolazi kroz sredinu karpalnog tunela (kanala ručja). Kanal ručja se nalazi u korenu šake sa unutrašnje dlanske strane i predstavlja uzak, rigidan prostor kroz koji osim ovog živca prolazi i puno

Reumatologija i fizikalna medicina – Algodistrofični sindrom

Reumatologija i fizikalna medicina – Algodistrofični sindrom

in Tags

Drugi stručni nazivi u medicini su REFLEKSNA SIMPATIČKA DISTROFIJA ILI NAJNOVIJI NAZIV „KOMPLEKSNI REGIONALNI BOLNI SINDROM“. Šta je Sudekova bolest? SUDEKOVA BOLEST predstavlja jednu od najtežih komplikacija preloma kostiju ali i drugih povreda mišićno-koštanog sistema kao što su iščašenja zglobova, nagnječenja, istegnuća i kidanja mišića,

Reumatologija i fizikalna medicina – Ruptura mišića

Reumatologija i fizikalna medicina – Ruptura mišića

in Tags

Ruptura mišića je povreda mišića u kojoj dolazi do pucanja mišića i prekida mišićnih vlakana. Može biti delimična (parcijalna) ili potpuna ruptura. Nastaje delovanjem spoljašnje, mehaničke sile koja prevazilazi elastičnost i jačinu mišićnih vlakana. Česta je povreda u toku sportskih aktivnosti (sportska povreda) u slučaju

Reumatologija i fizikalna medicina – Pareze i paralize nerava

Reumatologija i fizikalna medicina – Pareze i paralize nerava

in Tags

Paraliza je gubitak mušićne funkcije jednog ili više mišića, čija funkcija zavisi od očuvanosti nerva koji inerviše mišićne skupine. Paraliza može da bude praćena gubitkom osećaja (senzornim gubitkom) u ugroženom području ako je došlo do senzornog oštećenja pored motornog. Paraliza je najčešće uzrokovana oštećenjem nervnog

Reumatologija i fizikalna medicina – Cervikobrahijalgija

Reumatologija i fizikalna medicina – Cervikobrahijalgija

in Tags

ŠTA JE CERVIKOBRAHIJALGIJA? Cervikobrahijalgija ili Sindrom vrat-šaka predstavlja stanje koje karakteriše bol, koji se iz predela vrata širi u jednu ili obe ruke.  ŠTA UZROKUJE CERVIKOBRAHIJALGIJU? Bol u vratu i duž ruke, može imati brojne uzroke. Najčešće su to različite deformacije kičmenog stuba – urođene

Reumatologija i fizikalna medicina – Magnetoterapija

Reumatologija i fizikalna medicina – Magnetoterapija

in Tags

MAGNETOTERAPIJA – primena niskofrekventnog elektromagnetnog polja u lečenju. Elektromagnetno polje deluje na nivou ćelije (na njene fizičke osobine, hemijske i biološke procese u ćeliji) iz čega proističu mnogobrojna terapijska dejstva na ceo organizam: antiflogističko (antiinflamatorno – protiv zapaljenja) analgetičko (smanjenje osećaja bola) antiedematozno dejstvo (smanjenje

Reumatologija i fizikalna medicina – Fibromialgija

Reumatologija i fizikalna medicina – Fibromialgija

in Tags

Šta je to fibromijalgija i ko oboleva? Fibromijalgia je poremećaj čija je karakteristika široko rasprostranjen mišićno-skeletni bol praćen zamorom, poremećajem sna, memorije i promenama raspoloženja. To nije autoimuno, niti zapaljensko oboljenje, a naučnici veruju da fibromijalgija pojačava bolne senzacije tako što utiče na način na

Reumatologija i fizikalna medicina – Osteoporoza

Reumatologija i fizikalna medicina – Osteoporoza

in Tags

Osteoporoza predstavlja povećan rizik za prelom usled smanjene čvrstine kosti. Govorimo o primarnoj, postmenopauzalnoj, odnosno senilnoj osteoporozi i sekundarnoj uzrokovanoj pridruženim bolestima ili lekovima. Kada gubitak koštane mase postane brži od izgradnje kosti, ona postaje porozna i podložna prelomima čak i na malu traumu. Osteoporoza

Reumatologija i fizikalna medicina – Povreda meniskusa kolena

Reumatologija i fizikalna medicina – Povreda meniskusa kolena

in Tags

Šta su meniskusi i koja je njihova funkcija? Zglob kolena ima spoljašnji i unutrašnji meniscus, dva polumesecasta disca hrskavicave građe. Funkcija meniskusa je uvećanje površine zgloba kolena, ravnomerno opterećenje zgloba i stabilizacija kolena.  Kako se najčešće meniscus povređuje i troši? Najčešće sportom, nezgodama, ili nekontrolisanim

Reumatologija i fizikalna medicina – Povrede ligamenata kolena

Reumatologija i fizikalna medicina – Povrede ligamenata kolena

in Tags

Zglob kolena je najveći i najsloženiji zglob odgovoran za uspravan hod. U zglobu kolena se obavljaju pokreti savijanja (fleksije) I opružanja (ekstenzije), a pri savijanju kolena moguća je spoljašnja i unutrašnja rotacija. Stabilizatori kolena se dele na pasivne (ligamenti kolena i meniskusi), i aktivne (misici

Reumatologija i fizikalna medicina – Limfedem

Reumatologija i fizikalna medicina – Limfedem

in Tags

LIMFEDEM predstavlja hronično, neizlečivo oboljenje koje nastaje usled poremećaja u evakuaciji limfe iz podkožnog  tkiva. Karakteriše se otokom jednog ili oba ekstremiteta (nogu, ruku, vrata, trupa). Prisutan je osećaj težine, punoće, smanjuje se obim pokreta, prisutna zategnutost kože, zglobova, senzacije peckanja, bridenja, sa čestim pogoršaniima

Reumatologija i fizikalna medicina – Koksartroza

Reumatologija i fizikalna medicina – Koksartroza

in Tags

Šta je to koksartroza? Koksartroza je degenerativno oštećenje zglobne hrskavice kuka, gde se gubi njena elastičnost i debljina sloja hrskavice sa suženjem medjuzglobnog prostora. Posledica je ubrzanog starenja hrskavice a uzroci mogu biti nasledje, urodjeni deformiteti kuka, isčašenja, neka oboljenja, Mb.Pertes, razne vrste povreda, velika

Reumatologija i fizikalna medicina – Fizikalna terapija i rehabilitacija kod zapaljenskog reumatizma

Reumatologija i fizikalna medicina – Fizikalna terapija i rehabilitacija kod zapaljenskog reumatizma

in Tags

Zašto je važna primena fizikalne terapije i rehabilitacije kod zapaljenskog reumatizma? Fizikalna terapija traje ceo život i sprovodi se paraleleno sa drugim oblicima lečenja. Dovodi do smanjenja bola i zapaljenja, opuštanja mišića, povećanja mišične snage, poboljšanja funkcije zgloba, sprečavanja deformacije zgloba i poboljšanja opšte kondicije.

Reumatologija i fizikalna medicina – Gonartroza

Reumatologija i fizikalna medicina – Gonartroza

in Tags

GONARTROZA je propadanje (degeneracija) zgloba kolena koja je praćena istanjenjem, gubitkom i starenjem hrskavice sa posledičnim oštećenjem na zglobnoj povrsini. Direktno je vezana sa starenjem i može početi vrlo rano. Zavisi od genetske predispozicije, stila života, fizičke aktivnosti, načina ishrane, gojaznosti, mehanizma povređivanja …  Kako

Reumatologija i fizikalna medicina – Fraktura – osnovni principi rehabilitacije

Reumatologija i fizikalna medicina – Fraktura – osnovni principi rehabilitacije

in Tags

Kako dolazi do preloma kostiju? Do preloma kostiju dolazi kada je sila koja deluje na kost veća od čvrstine kosti. Prelomi mogu biti potpuni ili nepotpuni. Nepotpuni prelomi su fisure (naprsnuća), infarkcije (zalom, odlomljen mali deo kosti), i nastaju kada kost nije prelomljena u celom

Reumatologija i fizikalna medicina – Epikondilitisi lakta

Reumatologija i fizikalna medicina – Epikondilitisi lakta

in Tags

Šta je teniski lakat (Epicondylitis lateralis)? Teniski lakat je upala pripoja tetiva  podlaktice sa koštanim delom na spoljašnjoj strani lakta. Tetive mišića na spoljnjoj strani podlaktice spajaju se sa donjim spoljnim delom nadlakatne kosti –  sa lateralnim epikondilom. Šta je golferski lakat (Epicondylitis medialis)? Golferski

Reumatologija i fizikalna medicina – Degenerativni reumatizam – Artroze

Reumatologija i fizikalna medicina – Degenerativni reumatizam – Artroze

in Tags

Šta je to reumatizam? Termin reuma se najčešće upotrebljava da označi simptom- bol u kostima, mišićima,zglobovima. Skup različitih simptoma može biti karakteristika reumatskih bolesti ali i drugih oboljenja i zbog toga je važno obaviti kompletan lekarski pregled. Šta su to reumatske bolesti? Reumatske bolesti su

Reumatologija i fizikalna medicina – Bol u peti, petni trn, plantarni fascitis

Reumatologija i fizikalna medicina – Bol u peti, petni trn, plantarni fascitis

in Tags

Šta uzrokuje bol u petnom delu stopala? Najčešći uzrok bola u peti je upalna reakcija i kasnije oštećenje (kolagenih) vlakana tabanskog omotača (plantarne fascije ) u regiji petne kosti, u oboljenju koje zovemo Plantarni fascitis. Koja stanja i aktivnosti favorizuju ove tegobe? Ove tegobe se

Reumatologija i fizikalna medicina – Bolovi i ukočenost mišića – Polymalgia Rheumatica

Reumatologija i fizikalna medicina – Bolovi i ukočenost mišića – Polymalgia Rheumatica

in Tags

Polimialgia rheumatica je zapaljensko, nepoznatog uzroka, oboljenje koje  karakteriše pojava bolova i ukočenosti u ramenima, vratu, redje ledjima i  butinama. Ove tegobe nastaju vrlo brzo i pojačane su u jutarnjim satima. Oboljenje se češće javlja kod ženskih osoba starijih od 65 godina. Ovo stanje može

Reumatologija i fizikalna medicina – Suvo oko – Syndroma Sjogre

Reumatologija i fizikalna medicina – Suvo oko – Syndroma Sjogre

in Tags

Primarni Sjogrenov sindrom je sistemsko, autoimuno oboljenje, nepoznate etiologije, koje prvestveno zahvata egzokrine žlezde, žlezde sa spoljašnim lučenjem. Osnovni simptomi bolesti su suvoća očiju i usta,  znači smanjeno lučenje suza i pljuvačke, suvoća vaginalne sluznice, nosne i kože. Ove promene nastaju kao posledica limfocitne infiltracije