Skip links

Tag: Fizijatrija

Reumatologija i fizijatrija – Sindrom karpalnog tunela (sindrom kanala ručja)

Reumatologija i fizijatrija – Sindrom karpalnog tunela (sindrom kanala ručja)

in Tags

Sindrom karpalnog tunela nastaje kao posledica kompresije (pritiska) na medijalni nerv (središnji živac), koji prolazi kroz sredinu karpalnog tunela (kanala ručja). Kanal ručja se nalazi u korenu šake sa unutrašnje dlanske strane i predstavlja uzak, rigidan prostor kroz koji osim ovog živca prolazi i puno

Reumatologija i fizijatrija – Algodistrofični sindrom

Reumatologija i fizijatrija – Algodistrofični sindrom

in Tags

Drugi stručni nazivi u medicini su REFLEKSNA SIMPATIČKA DISTROFIJA ILI NAJNOVIJI NAZIV „KOMPLEKSNI REGIONALNI BOLNI SINDROM“. Šta je Sudekova bolest? SUDEKOVA BOLEST predstavlja jednu od najtežih komplikacija preloma kostiju ali i drugih povreda mišićno-koštanog sistema kao što su iščašenja zglobova, nagnječenja, istegnuća i kidanja mišića,

Reumatologija i fizijatrija – Pareze i paralize nerava

Reumatologija i fizijatrija – Pareze i paralize nerava

in Tags

Paraliza je gubitak mušićne funkcije jednog ili više mišića, čija funkcija zavisi od očuvanosti nerva koji inerviše mišićne skupine. Paraliza može da bude praćena gubitkom osećaja (senzornim gubitkom) u ugroženom području ako je došlo do senzornog oštećenja pored motornog. Paraliza je najčešće uzrokovana oštećenjem nervnog

Reumatologija i fizijatrija – Magnetoterapija

Reumatologija i fizijatrija – Magnetoterapija

in Tags

MAGNETOTERAPIJA – primena niskofrekventnog elektromagnetnog polja u lečenju. Elektromagnetno polje deluje na nivou ćelije (na njene fizičke osobine, hemijske i biološke procese u ćeliji) iz čega proističu mnogobrojna terapijska dejstva na ceo organizam: antiflogističko (antiinflamatorno – protiv zapaljenja) analgetičko (smanjenje osećaja bola) antiedematozno dejstvo (smanjenje