Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Bolovi i ukočenost mišića – Polymalgia Rheumatica

Polimialgia rheumatica je zapaljensko, nepoznatog uzroka, oboljenje koje  karakteriše pojava bolova i ukočenosti u ramenima, vratu, redje ledjima i  butinama. Ove tegobe nastaju vrlo brzo i pojačane su u jutarnjim satima. Oboljenje se češće javlja kod ženskih osoba starijih od 65 godina.

Ovo stanje može biti povezano sa zapaljenjem arterija džinovskih ćelija,najčešće zapaljenje temporalnih arterije.  

Za ova oboljenja karakteristično je  vrlo povišena SE i CRP, ali nema karakterističnih  imunoloških pokazatelja.

Klinička slika:

Tegobe na koje se bolesnik žali su obostrani bolovi i kočenje u  ramenima, vratu, nadlakticama, zadnjici, butinama, ne retko bolovi u kolenima, ručnim zglobovima, ograničnost pokreta. Česta je pojava opšte slabosti i malaksalosti, povišene temperature, gubitak apetita, depresivno stanje. 

Ukoliko dodje i do zapaljenja arterija  tada se tegobe proširuju, javlja se glavobolja, kočenje u vilicama, trenjenje u glavi, smetnje sa vidom. Ukoliko se ovo stanje ne leči može imati posledice u vidu slepila i šloga.

Pregled  bolesnika i potrebni nalazi:

Pošto se uzme iscrpna anamneza, uradi se opšti internistički i reumatoški pregled, uz obaveznu palpaciju temporalnih arterija.

 Za postavljanje dijagnoze ovih oboljenja savetuje se laboratorija SE, CRP, urin, osnovna biohemija. Takodje se savetuje RTG pluća, Uz abdomena, pregled ginekologa ili drugih specijalnosti u vezi sa često prisutnim drugim oboljenjima, a cilj je da se isključe drugi uzroci ovih simptoma, povišene SE i CRP.

Kada postoji sumnja na arteritis džinovskih ćelija potrebno je uraditi ultra zvuk temporalnih arterija a često i biopsija arterije sa pH nalazom, kao i pregled oftalmologa.

Terapija:

Lečenje ovog stanja je najčešće potvrda  postavljene dijagnoze polimialgiae rheumatice, jer nakon započinjanja primene glikokortikoida, do poboljšanja dolazi vrlo brzo, kao i snižavanja SE i CRP. Dalju terapiju sprovodi internista reumatolog ili oftalmolog, uz redovno praćenje bolesnika i laboratorije, uz  oprez u vezi sa neželjenim pojavama do koje dati lekovi mogu da dovedu. Neophodna je supsitucija sa vitaminom D3. Ukoliko ova terapija ne dovede do željenog efekta može se pokušati i sa primenom metotreksata, ciklofosfamida.

Znajačno mesto u terapiji ima fizikalni tretman, uz odgovarajući oprez obzirom na postojanje komorbiditeta i neželjeih pojava primenjene  terapije.

Važno je naglasiti da i najmanje prerano smanjivanje doze leka može da dovede do pogoršanja bolesnikovih tegoba i ponovnog porasta SE i CRP.  Ukoliko postoji udruženost polimialgie sa zapaljenjem arterija doza glikokortikoida je znatno veća i primena je duža, i do 2 godine.

Kad je u pitanju ovo oboljenje, djagnozu treba postaviti što ranije da bi se započela odgovarajuća terapija.

Dolaskom na pregled kod interniste reumatologa u Euromedik, imate mogućnost da vrlo brzo uradite sve dodatne preglede u cilju isključivanja nekih drugih stanja koja se mogu manifestovati  kao polimialgični sindrom, kao što su pregled kardiologa, neurologa, oftalmologa, ginekologa, gastroenterologa, rentgen pluća i po potrebi ultrazvucni pregled organa, magnetna rezonanca. Euromedik je ustanova koja poštuje sve tražene