Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Artroza šaka

Šta je to artroza i zašto nastaje?

Grupu degenerativnih oboljenja zglobova ili artroza čine bolesti čija je glavna karakteristika promena na zglobovima nastala kao posledica oštećenja i gubitka zglobne hrskavice (degeneracija). Tačni uzroci nastajanja najvećeg broja artroza nisu poznati,verovatno ih je više i medjusobno se dopunjuju. Dva glavna su: pojačano ili nepravilno opterećenje zgloba i nasleđivanje manje vredne hrskavice.

Kada nastaje artroza šaka?

Najčešće promene počinju posle 45 godine života i razvijaju se postepeno uz blag bol, nekad i bez bola. Retko, promene mogu nastati i brzo, praćene bolom i otokom zglobova.

Koji su simptomi artroze šaka?

Glavni simptomi su bolovi ručnih zglobova i sitnih zglobova šaka koji se javljaju posle upotrebe zgloba, a popuštaju u toku mirovanja. Prisutan je osećaj ukočenosti zgloba pri prvim pokretima posle neupotrebe šaka (traje manje od 30 min), zatim osećaj onesposobljenosti za određene radnje, prisustvo otoka.

Kako se postavlja dijagnoza artroza i ko obavlja pregled u Euromediku?

Dijagnoza se postavlja na osnovu lekarskog pregleda koji vrši fizijatar, a po potrebi i reumatolog. Na osnovu procene objektivnog nalaza lekar opredeljuje potrebu za radiografijom (rentgen obe šake ) i laboratorijskim analizama, čime se utvrđuje tačan stepen artroze. Prema proceni lekara, mogu se sprovesti dodatni dijagnostički postupci: ultrazvuk zglobova šaka, magnetna rezonanca kako bi se pored stepena artroze utvrdio stepen oštećenja mekih tkiva oko zglobova: ligamenata, tetiva,nerava.

Zašto nastaju deformacije šake?

Deformacije šake nastaju kao posledica uvećanja kosti na mestima oštećenja i gubitka hrskavice. Tipične deformacije šake na najsitnijim zglobovima su u vidu tvrdih čvorova (Heberdenovi čvorovi). Deformacije u vidu čvorova mogu biti prisutne i  između prvog i srednjeg članka prstiju šaka (Bouchardovi čvorovi). To su trajne promene na zglobovima šaka.

Kako se leče artroze?

Danas ne postoji lečenje koje može da izmeni, zaustavi i preokrene procese koji su osnova za nastajanje artroze. Savetuje se niz mera i postupaka koji mogu da smanje tegobe, poboljšaju funkciju zglobova i poboljšaju kvalitet života. Npr: (upotreba odgovarajućeg pribora za jelo sa širim nastavcima, izbegavanje aktivnosti i poslova koji povećavaju bol u šakama). Primenjuje se medikamentozna terapija  u zavisnosti od inteziteta tegoba i od strane lekara procenjenog objektivnog nalaza. 

Koje lekove mogu da koristim?

U fazi bolova savetuju se lekovi koji ublažavaju simptome bola uz lokalnu primenu krioterapije (aplikacija leda) i lokalnih antireumatskih gelova. To su analgetici (Paracetamol ), zatim nesteroidni antireumatici npr: Brufen, Dikofenak, naproksen i sl. uz savet lekara o načinu i dužini korišćenja.Ukoliko ste već pre dolaska kod lekara započeli korišćenje nekog od ovih lekova, važno je naglasiti  da ne treba uzimati više njih istovremeno već se opredeliti za jedan lek. Savetuje se obavezno korišćenje lekova za zaštitu organa za varenje dok se upotrebljavaju antireumatici npr Nolpaza, Pepticaid, Controloc, Omeprol i sl.

Da li u lečenju pomaže fizikalna terapija i koje se terapije primenjuju u Euromediku?

Fizikalna terapija je sastavni i najznačajniji deo lečenja u cilju smanjenja tegoba i poboljšanja funkcionalnog stanja. Primenjuju se različiti oblici fizikalne terapije: elektroterapija, ultrazvučna terapija, magnetoterapija, laseroterapija i kineziterapija. Savetuje se obnavljanje fizikalne terapije najmanje dva puta godišnje, u trajanju od 20 dana, a u zavisnosti od stanja i lekarske procene moguće i više puta. Pored primene fizikalne terapije, bolesnik se edukuje za sprovođenje odgovarajućih vežbi kod kuće.

Zbog stručnog tima fizijatara i fizioterapeuta, reumatologa, dostupnosti najsavremenijih aparata, prijatnog ambijenta, preporučujemo lečenje u Euromediku.