Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Sindrom bolnog ramena

Rame je zglob sa najvećim obimom pokreta, zbog svoje specifične građe (labava zglobna čaura, zaštitu i potporu zglobu daju  mišići i ligamenti, a ne koštane strukture zgloba – mala zglobna površina). Spada u nestbilne zglobove tako da je i patologija  vezana više za povrede ramena, bilo akutne (povrede tetiva rotatorne manžetne, iščašenja) ili hronične kao posledica dugotrajnog opterećenja, ponovljenih pokreta ( “over use”, sportske povrede, ” impidžmen” – tarenje u  zglobu), a ne degenerativne promene  tj. artroze. 

Šta je uzrok bola u ramenu?

Najčešći razlog koji dovodi pacijenta na pregled je bol i ograničenje pokreta u ramenu – gubitak funkcije.

Bol u ramenu može da se javi kao posledica mnogih bolesti i stanja, može biti vezan za sam zglob ramena ili se javlja kao održani  bol: zbog oboljenja vratne kičme (cervikalni sindrom), oboljenja grudne kičme (torakalni  sindrom), zbog oštećenja nerava vratne kičme (cervicobrahialgia) ili kod šećerne bolesti sa oštećenjem nerava (diabetes mellitus sa polineuropatijom), kod anginoznog srčanog bola, infarkta miokarda, oboljenja žučne kese, tumora pluća! Zbog toga treba pacijent odmah da se javi na pregled da bi se ustanovio uzrok bola. 

Kako se postavlja dijagnoza uzroka bola u Euromediku?

Pregled obavlja fizijatar, a nakon dobro uzete ANAMNEZE – početak bola – spor postepen ili akutan intenzivan, nakon opterećenja ili spontano karaktera bola, pokretljivost ramena, trnjenje, žarenje u ruci, slabost ruke…povišena TT, dijareja.. pridružena oboljenja; i KLINIČKOG NALAZA: loklanog nalaza, prisustva otoka, bola na na pritisak i dodir, ograničenje pokreta, provokacije bola pri određenim pokretima, pozitivanih testova za pojedine strukture, ramena, trnjenje i redukcija snage mišića ruke u celini ili pojedinih segmenata. Dalje lekar upućuje prema predhodnom nalazu na dopunske analize i snimanja: LABOARTORIJSKA KONTROLA: KKS, SE, CRP, hepatogram, ALP GGT, acidum uricum, urea kreatinin, urin sediment, rentgen ramena, rentgen pluća (po potrebi), ultrazvuk ramena, skener ramenog zgloba, magnetnu rezonancu zgloba ramena, (po potrebi magnetna rezonancna C kičme (vratnog dela) kao i TH kičme (grudnog dela), a prema nalazu mogu se uključiti. Konsultativni specijalistički pregledi reumatologa, ortopeda.

Koja su to stanja koja daju bol vezana su za sami zglob ramena?

Najčešća oboljenja ramena su: Adhesivni capsulitis – “smrznuto rame” – Frozen shoulder ; Tendinopathie rotatorne manžetne  – Rotator cuff tendinitis, parcijelne i totalne rupture tetiva i mišića; Bursitis; Kalcificirajući tendinitis ramena; Povrede: istegnuća, iščašenja, prelomi (distenzie, distorzije zgloba, frakture); Artritis zgloba (u sklopu zapaljenskog reumatizma, bakterijski, reaktivni); Artrroza – ili periartritis humeroskapularis, tumori…

NEOPHODNO JE ŠTO PRE POSTAVITI DIJAGNOZU DA BI SE UKLJUČILO ADEKVATANO LEČENJE LEKOVIMA I FIZIKALNOM TERAPIJOM DA BI SE VRATILA FUNKCIJA RAMENA I KUPIRAO BOL TJ. IZBEGLE KOMPLIKACIJE!

“SMRZNUTO RAME” – Adhesivni capsulitis – Frozen shoulder 

Šta je to smrznuto rame? 

Smrznuto rame je upalni proces zglobne kapsule ramenog zgloba, čiji uzroka nije poznat, mada se često navodi povreda ramena, stanje nakon opercaije zgloba, inaktivnost, oboljenja štitne žlezde,autoimuna oboljenja, stres; Češće se javlja kod ženskog pola, u dobu od 40-60 godina, nije poznato zašto se ne javlja kod mlađih i starijih osoba, češće kod osoba sa šećernom bolešću (10-20%). Nastaje najčešće postepeno, kao spontani bol sa postepenim ograničenjem obima pokreta, mada može da krene iznenada i brzo  (25%).

Kakve su tegobe i koliko dugo traju?

Bolnost i ograničenje pokreta mogu da traju od 12 meseci do 3-4 godine, a kod 40-60% pacijenata zaostaje ograničenje pokreta u ramenu. Sam proces oboljenja prolazi kroz četiri faze. Bol u ramenu je izražen, jak i u toku noći, a svaki pokret ga pojačava i provocira, obim pokreta i funkcija ramena su sve više ograničeni do kompletnog ukočenja. Može da zahvati i drugo rame, a ređe istovremeno oba ramena.

Kako se postavlja dijagnoza smrznutog ramena?

Dijagnozu postavljamo na osnovu podataka o karakteru bola i dužini trajanja, a prema kliničkom nalazu fizijatra i osnovnim  laboratorijskim nalazima isključujemo zapaljenje, dok je magnetna rezonanca apsolutno dijagnostička metoda koja potvrđuje ovu dijagnozu jer može da “vidi “ kapsulu zgloba gde je osnovni proces.

Kako se leči “smrznuto rame”?

Navedeno je da samo oboljenje prolazi kroz 4 faze, ali da li će se razviti sve faze oboljenja i koliko će trajati zavisi od toga da li  je  uključeno adekvatno lečenje i kada.

Terpiju treba započeti što pre, sprovodi se kombinovan terapijki protokol lečenja gde se primenjuje medikamentna terapija za smanjenje – kupiranje bola, često i primena kortikosteroida u terapiji, imobilizacija zgloba (pozicioniranje, mitela, Kinesio-Taping). Osnovno lečenje je fizikalnom terapijom, dovljno dugo i uporno uz praćenje pacijenta. Terapiju sprovodimo  kombinacijom fizikalnih procedura (lasero terapije, TENS, elektroforeze, drugih analgetskih elektroterapijskih modaliteta, magnetoterapije…). Primenjujemo i akupunkturu – elektropunktura – laseropunktura, kao i SHOCK WAVE i program KINEZI terapije: aktivne i podpomognute i pasivne vežbe – bez provokacije bola, postepeno istezanje i povećanje obima pokrerta sa „ulaskom u bol“, jačanje stabilizacija mišića ramena i lopatice. Program postepenog povećanja intenziteta vežbi sa ciljem da se vrati obim pokreta i funkcija ramena, radi  što boljeg oporavka i bez ograničenja u svakodnevnim aktivnostima.  

U Euromediku se lečenje sprovodi veoma uspešno sa svim predviđenim terapijskim procedurama i po standardizovanom  terapijskom protokolu.