Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Povrede ligamenata kolena

Zglob kolena je najveći i najsloženiji zglob odgovoran za uspravan hod. U zglobu kolena se obavljaju pokreti savijanja (fleksije) I opružanja (ekstenzije), a pri savijanju kolena moguća je spoljašnja i unutrašnja rotacija. Stabilizatori kolena se dele na pasivne (ligamenti kolena i meniskusi), i aktivne (misici kolena). Povrede mogu biti akutne i hronične. 

Kakva su oštećenja ligamenata kolena?

Postoje tri stepena oštećenja:

-Istegnuće ligamenata – umeren bol sa unutrašnje strane kolena bez izraženog otoka, bol na pritisak

-Parcijalno kidanje (ruptura) ligamenata – bol na pokret, manji otok u predelu ligamenata, koleno stabilno

-Kompletno kidanje( ruptura) ligamenata – jak bol, hod otežan, izražen otok i podliv sa unutrašnje strane kolena, otežano opružanje kolena, koleno nestabilno

Koji se ligamenti kolena najčešće povređuju? 

Najčešće povrede ligamenata su kolateralni ligamenti, prednji ukršteni i zadnji ukršteni. Akutni izliv krvi u zglob uzrokuje kidanje prednje ukrštenih ili zadnje ukrštenih ligamenata, kidanje capsule, prelom unutar zgloba (intrartikulara fraktura).

Na šta treba obratiti pažnju prilikom uzimanja podataka (anamneze) o povređenom kolenu?

  • Mehanizam povrede, tj. koji je pravac u jačini dejstva sile (varus ili valgus ili direktan udarac spreda)
  • da li je povreda nastala prilikom ubrzanja ili zaustavljanja
  • osećaj preskoka ili zvuk pucanja, kao da je koleno “prošetalo” i tada se javio bol
  • pojava otoka (odmah – sumnja na krv u kolenu, a posle nekoliko sati – izliv u kolenu)
  • lokalizacija i jačina bola, postojanje nestabilnosti, blokade kolena

Šta je potrebno znati o otoku ?

Da li je u zglobu ili van zgloba, umeren ili veliki. Potrebno je znati da nekad teške povrede prati jedva primetan otok unutar zgloba, jer je pocepana kapsula i krv se razliva u okolna meka tkiva.

Istegnuća ligamenata se brzo rešavaju, dok kidanja istih povlače i povrede drugih ligamenata, capsula, hrskavica ili meniskusa. 

Kako se postavlja dijagnoza povređenih ligamenata kolena u Euromediku ?

Povrede ligamenata se dijagnostikuju od strane lekara fizijatra ili ortopeda. Potrebno je uzeti podatke o mehanizmu povređivanja sa detaljnim kliničkim pregledom (testovima specifičnim za svaki ligament). Magnetna rezonanca daje najbolje i najsavremenije podatke o povređenom ligamentu. Rentgen kolena se prvenstveno koristi da bi se isključili prelomi (polomljena kost), ali ne može da pokaze kidanje ligamenata.

Šta znači RICE procedura ?

REST (mirovanje) – smanjuje bol i otok

ICE (led) – kontroliše bol i lokalno štiti mišić 

COMPRESSION (kompresija) – smanjuje krvarenje i otok na mestu povrede

ELEVATION (podizanje) – smanjuje dotok krvi i povećava venski i limfni odliv sa povređenog mesta

RICE procedure je neophodno uraditi naročito u prvih 48 do 72 sata, a i duže.

Kod povređenih donjih ekstremiteta povređeni deo treba da bude iznad nivoa kuka.

Kako se leče povrede ligamenata kolena u Euromediku ?

Lečenje ligamenata zavisi od toga koji je ligament povređen i koji je stepen oštećenja. Kolateralni ligamenti se uglavnom leče fizikalnim terapijama, dok lečenje ukrštenih ligamenata može biti neoperativno-fizikalne procedure, i operativno-hiruški. Najčešće primenljive fizikalne procedure su: hlađenjem-krioterapija, analgetskom terapijom lasera, elektroterapija (IFS, DD, EF), kineziterapija, magnetoterapija, ultrazvuk.