Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Suvo oko – Syndroma Sjogre

Primarni Sjogrenov sindrom je sistemsko, autoimuno oboljenje, nepoznate etiologije, koje prvestveno zahvata egzokrine žlezde, žlezde sa spoljašnim lučenjem. Osnovni simptomi bolesti su suvoća očiju i usta,  znači smanjeno lučenje suza i pljuvačke, suvoća vaginalne sluznice, nosne i kože. Ove promene nastaju kao posledica limfocitne infiltracije i destrukcije tkiva suznih i  pljuvačnih žlezda. Kod oko jedne trećine bolesnika mogu se javiti  promene na bubregu, plućima, jetri, perifernim nervima, koži, srcu. Ovo oboljenje se češće javlja kod žena sa početkom u ranim pedesetim godinama.

Klinička slika:

 Bolest počinje sa smanjenim lučenjem suza, što je razlog da na ovo oboljenje prvo posumnja oftalmolog, zatim ili istovremeno sa suvoćom u ustima, nekad i otocima u predelu zaušnih  pljuvačnih žlezda. Ove pojave mogu da traju godinama  i da se bolest nikada šire ne manifestuje. 

Treba naglasiti do pored primarnog Sy sicca(Sjogren) postoji i sekundarni koji se javlja u sklopu drugih autoimunih oboljenja, kao što su reumatoidni artritis, SEL, polimozitis, sarkoidoza,redje nekih hematoloških ili endokrinoloških oboljenja, kada u kliničkoj slici najčešće preovladjuju simptomi pridruženog oboljenja.

Od laboratorijskih pokazatelja pored ne uvek povišene SE i CRP, nekad promena krvne slike i urina, od posebnog značaja je prisustvo odgovarajućih antitela i drugih imunoloških pokazatelja.

Pregled bolesnika:

 Nakon uzimanja anamneze, opšeg internističkog i reumatološkog pregleda, zavisno od simptoma, bolesnik  obično već ima uradjen  pregled oftalmologa, treba uraditi rentgen pluća, ultrazvuk pljuvačnih žlezda,  scintigrafiju pljuvačnih žlezda, neurološki i EMG nalaz, ultrazvuk abdomena, kardiološki  pregled.

Laboratorija:

Pored odogovarajuće laboratorije savetuje se  biopsija male pljuvačne žlezde u ustima. 

Terapija ovog oboljenja je najčešće samo simptomatska, veštačke suze i primena sredstava za povećanu produkciju suza i pljuvački, zatim nesteroidni antiinflamatorni lekovi. Ukoliko dodje do pojave drugih simptoma sem suvoće, kao što su opšta slabost, bolovi u zglobovima, promene na mišićima u vidu bolova i slabosti, neuropatije, onda su na raspolaganju i glikokortikoidi, antimalarici, metotreksat. Primena fizikalne terapije je pogotovo značajna kada je  ovo oboljenje pridruženo reumatoidnom artiritsu.

Uprkos mogućnosti zahvatanja organskih sistema primarni Sy Sjogren je bolest benignog i sporo progresivnog toka.

U Euromediku imate mogućnost da dijagnoza bude na vreme postavljena, kao i dalje praćenje i lečenje od strane stručnog tima interniste reumatologa, oftalmologa, neurologa, kardiologa, ultrazvucni pregled pljuvačnih žlezda, ORL specijalise, uz poštovanje medicinskih procedura i standarda.