Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Gonartroza

GONARTROZA je propadanje (degeneracija) zgloba kolena koja je praćena istanjenjem, gubitkom i starenjem hrskavice sa posledičnim oštećenjem na zglobnoj povrsini. Direktno je vezana sa starenjem i može početi vrlo rano. Zavisi od genetske predispozicije, stila života, fizičke aktivnosti, načina ishrane, gojaznosti, mehanizma povređivanja … 

Kako prepoznati prve simptome gonartroze?

Najčešći simptom je bol, kreće se od tupog do oštrog i obično se javlja nakon većih naprezanja. Kod odmaklih slučajeva može se javiti i noćni bol. Javlja se jutarnja ukočenost zgloba i hroničan otok. Ograničena pokretljivost kolena je u srazmeri sa težinom oštećenja kolena. 

Ko pregleda gonartozu kolena u Euromediku?

Pregled je timski, vrše ga specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i/ili ortoped. Pregled se sastoji od anamneze (razgovor sa pacijentom o načinu i početku problema), kliničkom pregledu, dijagnostičkim metodama, načinu lečenja i daljem stilu života pri sportskim i životnim aktivnostima. 

Kako se radi klinički pregled i dijagnostika gonartroze?

Pacijentu se izmeri obim natkolene musculature kolena preko čašice i potkolenice, da li ima aktivne i pasivne pokrete kolena. Ispituje se koji pokret prouzrokuje bol i na kom mestu, da li je otok u zglobu ili van zgloba, umeren ili veliki, da li je uvećana Baker cista, da li ima upale ovojnice (sinovije). Radi se dijagnostika: rentgen kolena (stanje hrskavice i stepen oštećenja, ultrazvuk kolena (koristan kod suspektnih promena mekih tkiva oko kolena), magnetna rezonanca najsavremenija metoda kod oštećenog i obolelog kolena gde pored gonartroze pokazuje i oštećenje ligamenata, degeneraciju meniskusa, sinovitis, prisustvo otoka, itd.

Kako se leči gonartroza u Euromediku?

Neoprerativno i operativno. Neoperativno obuhvata primenu fizikalnih terapija, lekova sa analgetskim i protivupalnim dejstvom (paracetamol, diklofen, brufen…) uz gastroprotekciju želudca. U bolnoj i otečenoj fazi aplikuje se led uz lokalne gelove, mirovanje i rasterećenje zgloba. 

Fizikalna terapija se započinje po smirivanju noćnog bola, kada pacijent može da dođe na ambulantno lečenje. 

Koje fizikalne terapije najviše primenjujete za obolelo koleno?

Uz primenu najsavremenijih aparata za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, najbolje rezultate daje kombinovana fizikalna terapija: elektroterapija (terapija strujama), analgetska laseroterapija, magnetiterapija, kineziterapijske vezbe (strogo individualno dozirano). Ponekad se mogu dati razne vrste ortoza i primena stapa za rasterećenje i stabilnost kolena.

Koliko puta godišnje preporučujete fizikalnu terapiju za gonartrozu?

Preporučuje se dva puta godišnje po dvadeset fizikalnih terapija uz kontinuiranu primenu vežbi za jačanje natkolene musculature, vožnja biciklom, dozirano hodanje, plivanje.