Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Luksacija ramena

Šta je luksacija (iščašenje) ramena?

Luksacija ramena je povreda gde zglobne površine koje čine zglob ramena gube kontakt. Ako zglobne površine delimično imaju kontakt takva povreda se zove subluksacija. 

Luksacija ramena je veoma česta povreda posebno kod sportista. Najčešća je prednja luksacija (preko 95 %)

Zašto često dolazi do luksacije ramena?

Sam rameni zglob je nestabilan zbog svoje anatomske građe. Kapsula zgloba je široka pa se glava nadlakatne kosti može odmicati do 1 cm, čašica zgloba ne obuhvata u potpunosti glavu nadlakatne kosti, a i okolne meke strukture (mišići, ligamenti) su relativno labave.

Koji su simptomi luksacije ramena?

Povreda je praćena velikim bolom. Aktivni pokreti u zglobu nisu mogući. Vidljiv je deformitet zgloba a nekada i modrica (hematom). Pacijent pridržava povređenu ruku, ne može da je pomera, rame je spušteno.

Kako se postavlja dijagnoza luksacije ramena?

 Stepen luksacije lekar utvrđuje rendgenskim snimkom ili ukoliko je potrebno proceniti i stepen oštećenja drugih struktura zgloba kao što su ligamenti pacijent se upućuje na magnetnu rezonancu (MR). Kod iščašenja posebno treba voditi računa i o eventualnoj povredi krvnih sudova ili nerava. 

Kako se leči luksacija ramena?

Iščašenja zgloba se leče repozicijom (vraćanje zgloba u anatomski položaj), imobilizacijom (postavljanje Dezolovog zavoja, mitelom…) povređenog zgloba sledeće 3 do 4 nedelje. Operativno lečenje se vrši ako je došlo do težih oštećenja struktura zgloba  ili preloma. 

Nakon skidanja imobilizacije započinje se fizikalni tretman. Cilj fizikalne terapije je postizanje punog obima pokreta i vraćanje snage mišića. 

Fizikalna terapija je veoma bitna zato što postoji tendencija fibroziranja kapsule i ligamenata što dovodi do ograničene pokretljivosti ramena, naročito posle duže imobilizacije.

Najvažniji metod tretmana je kineziterapija (vežbe). Vežbe su individualne, dozirane i veoma je važno da su primenjene dovoljno rano i dovoljno dugo.

Program zavisi od: težine povrede, starosti pacijenta, reagovanju na tretman, profesionalnoj i rekreativnoj aktivnosti. 

Za postizanje punog obima pokretljivosti, snage i koordinacije potrebno je u proseku 2-3 meseca.

Plivanje je optimalna fizička aktivnost za osposobljavanje iščašenog ramena.

Kako se leče subluksacije ramena?

Subluksacije se tretiraju neoperativno. Neophodne su dugotrajne vežbe istezanja mekih tkiva, povećanja pokretljivosti i progresivne vežbe snage. Ako se subluksacije  ponavljaju indikovano je hirurško lečenje.

Šta je ponavljano iščašenje ramena (Luxatio recidivans; habitualis)?

Nakon prvobitne traumatske luksacije može nastati i  nova luksacija pri nekom naglom pokretu veće amplitude. Ponavlja se u različitim vremenskim intervalima i okolnostima. Repozicija je laka pa sa vremenom i sam pacijent može da je izvede. Osim bola prisutna je i slabost i nestabilnost ramena.

Uglavnom se dešava mlađim osobama jer su stariji pošteđeni zbog smanjene elastičnosti kapsule i ligamenata koji delimično fibroziraju.

Leči se fizikalnom terapijom, a ako nema rezultata hirurški.

Tokom više meseci rade se vežbe za snagu i koordinaciju svih mišića. Ako nakon 6 meseci nema rezulatata lečenje je hirurško. 

Zašto je dobro sprovesti lečenje u Euromediku?

Zbog stručnog i iskusnog tima specijalista fizikalne medicine i fizioterapeuta. Zbog dostupne i brze dijagnostike i pravovremenog  postavljanja dijagnoze i započinjanja lečenja na novim i savremenim aparatima. Zbog toga što bi lečenje obavili u savremenoj ustanovi u kojoj se sprovode procedure i poštuju standardi.