Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Povreda meniskusa kolena

Šta su meniskusi i koja je njihova funkcija?

Zglob kolena ima spoljašnji i unutrašnji meniscus, dva polumesecasta disca hrskavicave građe. Funkcija meniskusa je uvećanje površine zgloba kolena, ravnomerno opterećenje zgloba i stabilizacija kolena. 

Kako se najčešće meniscus povređuje i troši?

Najčešće sportom, nezgodama, ili nekontrolisanim pokretima. Kada sila uvrtanja deluje na meniscus pri savijenom kolenu u momentu pokreta opružanja, tada dolazi do kidanja meniskusa. Kod starirjih ljudi dolazi do trošenja meniskusa, oni postaju krti, kidaju se čak i pri uobičajenim pokretima usled prekomerne težine i prenaprezanja.

Koji je najčešći rascep meniskusa?

Longitudinalni rascep zadnjeg roga medijalnog meniskusa je najčešći. Povrede medijalnog meniskusa su 5-7 puta češće od povreda lateralnog meniskusa. 

Koji su najčešći simptomi povređenog meniskusa?

Bol, blokada kolena, preskok, nestabilnost, otok (izliv u kolenu). 

Koji su klinički znaci pri postavljanju dijagnoze povređenog meniskusa?

Bol u zglobnoj površini, podliv, nemogućnost potpunog opružanja kolena, slabost (atrofija) mišića kvadricepsa i pozitivni testovi za meniscus (McMarry test i Apley test).

Kako se i ko postavlja dijagnozu oštećenog meniskusa u Euromediku?

Pregled vrši fizijatar i (ili) ortoped uz dobro uzetu anamnezu (podatke o povređenom) klinički pregled i dodatnu dijagnostiku (magnetna rezonanca, rentgen, ultrazvuk). Magnetna rezonanca daje najbolje i najsavremenije podatke o povredama meniskusa. Rentgen nalazom otkrivaju se oštećenja na čašici, slobodna tela osteohondralna i druge unutrašnje promene koje mogu da simuliraju povredu meniskusa ali ne i da je potvrde.

Šta je artroskopija kolena i koja je njena uloga kod svežih povreda kolena?

Artroskopija je endoskopska metoda, radi je specijalista ortoped. Artroskopija omogućava da se odmah dijagnostikuju oštećenja meniskusa, prednje ukrštenih ligamenata (LCA), capsule, koštana oštećenja koja se ne vide na rentgenu uz mogucnost istovremenog operativnog rešavanja kao i evakuacije i smanjenja krvi u kolenu. 

Kalo se leči povređen meniscus u Euromediku?

Uglavnom neoperativno (fizikalnim terapijama, lekovima, lokalnim gelovima), a u težim stepenima oštećenja operativno. Fizikalna terapija je metod izbora u svim povredama kolena, čak i u slučaju operacije pre i postoperativno. Primena najsavremenijih aparata u rehabilitaciji od elektroterapije, laseroterapije, ultrazvuka, magnetiterapija, kineziterapija (individualno strogo dozirano), postize se vraćanje funkcije i opseg pokreta.