Skip links

Tag: Artroze

Reumatologija i fizikalna medicina – Degenerativni reumatizam – Artroze

Reumatologija i fizikalna medicina – Degenerativni reumatizam – Artroze

in Tags

Šta je to reumatizam? Termin reuma se najčešće upotrebljava da označi simptom- bol u kostima, mišićima,zglobovima. Skup različitih simptoma može biti karakteristika reumatskih bolesti ali i drugih oboljenja i zbog toga je važno obaviti kompletan lekarski pregled. Šta su to reumatske bolesti? Reumatske bolesti su