Skip links

Tag: Algodistrofični sindrom

Reumatologija i fizikalna medicina – Algodistrofični sindrom

Reumatologija i fizikalna medicina – Algodistrofični sindrom

in Tags

Drugi stručni nazivi u medicini su REFLEKSNA SIMPATIČKA DISTROFIJA ILI NAJNOVIJI NAZIV „KOMPLEKSNI REGIONALNI BOLNI SINDROM“. Šta je Sudekova bolest? SUDEKOVA BOLEST predstavlja jednu od najtežih komplikacija preloma kostiju ali i drugih povreda mišićno-koštanog sistema kao što su iščašenja zglobova, nagnječenja, istegnuća i kidanja mišića,