Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Degenerativni reumatizam – Artroze

Šta je to reumatizam?

Termin reuma se najčešće upotrebljava da označi simptom- bol u kostima, mišićima,zglobovima. Skup različitih simptoma može biti karakteristika reumatskih bolesti ali i drugih oboljenja i zbog toga je važno obaviti kompletan lekarski pregled.

Šta su to reumatske bolesti?

Reumatske bolesti su velika grupa oboljenja koja najčešće zahvata sistem organa za kretanje izazivajući bol i otežanu pokretlljovost. Imaju raznovrsnu sliku simptoma i osim mišićnog i koštano-zglobnog sistema mogu zahvatiti i druge sisteme organa

Šta su to artroze i zašto nastaju?

Grupu degenerativnih oboljenja zglobova ili artroza čine bolesti čija je glavna karakteristika promena na zglobovima nastala kao posledica oštećenja i gubitka zglobne hrskavice (degeneracija). Tačni uzroci nastajanja nisu poznati, ima ih više i medjusobno se dopunjuju. Dva glavna su: pojačano ili nepravilno opterećenje zgloba i nasleđivanje manje vredne hrskavice.

Kako da znam da imam artrozu?

Glavni simptomi artroze vezani su za upotrebu zgloba, ukočenost zglobova pri prvim pokretima posle mirovanja i smanjenje pokretljivosti zgloba. Mogu se javiti i osećaj nestabilnosti i nesigurnosti pri upotrebi zgloba, ograničenost za izvršavanje određenih radnji u svakodnevnom životu.

Koji zglobovi mogu biti zahvaćeni artrozom?

Artroze mogu zahvariti bilo koji zglob. Najčešće se javljaju u zglobovima kolena, kuka,šaka i zglobovima kičme. Artroze su sporonapredujuća bolest sa kojom se živi.

Kako se postavlja dijagnoza i koji lekar me pregleda u Euromediku?

Pregled obavlja lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, po potrebi reumatolog i ortoped. Provera se prisustvo otoka zgloba,promena na koži ispituje se pokretljivost zglobova i kičmenog stuba. Po obavljenom pregledu, lekar opredeljuje potrebu za laboratorijskom analizama i radiografijom: (rentgen obolelih zglobova). Na taj način se se određuje stepen oštećenja zgloba. U slučaju potrebe, prema lekarskoj proceni mogu se raditi i drugi dijagnostički postupci (ultrazvuk zglobova, magnetna rezonanca).

Kako se leče artroze?

U fazi bolova savetuju se lekovi koji ublažavaju simptome bola. To su analgetici (Paracetamol ), zatim nesteroidni antireumatici npr: Brufen, Dikofenak, naproksen i sl. uz savet lekara o načinu i dužini korišćenja. Ukoliko ste već pre dolaska kod lekara započeli korišćenje nekog od ovih lekova, važno je naglasiti da ne treba uzimati više njih istovremeno već se opredeliti za jedan lek. Savetuje se obavezno korišćenje lekova za zaštitu organa za varenje dok se upotrebljavaju antireumatici, npr: Nolpaza, Pepticaid, Controloc, Omeprol i sl.

Kada se primenjuje fizikalna terapija?

Fizikalna terapija se primenjuje od početka ispoljavanja prvih simptoma. Na prvom mestu su saveti koji se daju za rasterećenje zgloba, pravilno pozicioniranje, upotrebu pomagala (ako je neophodno u zavisnosti od zahvaćenosti zgloba) i vežbe za održavanje snage mišića. Zatim se primenjuju različiti oblici fizikalne terapije: elektroterapija, ultrazvučna terapija, magnetoterapija, laseroterapija i kineziterapija. Terapija se sprovodi u trajanju od 20 dana uz kontrolni pregled u toku terapije. Savetuje se sprovođenje fizikalne terapije najmanje dva puta godišnje, a u zavisnosti od stanja i lekarske procene moguće i više puta.

Zašto da obavljam fizikalnu terapiju u Euromediku?

U Euromediku vas očekuje stručni tima fizijatara i fizioterapeuta, savremeni aparati, rad u prijatnom ambijentu.