Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Koksartroza

Šta je to koksartroza?

Koksartroza je degenerativno oštećenje zglobne hrskavice kuka, gde se gubi njena elastičnost i debljina sloja hrskavice sa suženjem medjuzglobnog prostora. Posledica je ubrzanog starenja hrskavice a uzroci mogu biti nasledje, urodjeni deformiteti kuka, isčašenja, neka oboljenja, Mb.Pertes, razne vrste povreda, velika opterećenja, gojaznost.

Kako da se prepozna koksartroza u početnim stadijumima ?

Proces nastanka koksartroze nastaje sporo pa su  i znaci oboljenja u početku diskretni. Bol u preponi sa osećajem jutarnje ukočenosti u kuku. Lako zamaranje noge i bol koji se pojačava pri dužem hodu i stajanju. Kasnije je bol prisutan i u miru. Javlja se ograničenje pokreta pri savijanju tela (otežano obuvanje čarapa i obuće) kao i penjanje na viši stepenik. Sa napredovanjem procesa, menja se šema hoda, noga se skraćuje, javlja se hramanje, bolovi su sve jači.

Ko u Euromediku obavlja pregled radi dijagnostike koksartroze?

Preglede u Euromediku obavljaju timovi specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalisti ortopedije i specijalisti rentgenologije. Kao i stručnjaci iz drugih oblasti ukoliko je potrebno da se obave i pregledi zbog eventualno nekih drugih bolesti koje pacijent ima.

Kako se leči koksartroza u Euromediku?

Posle pregleda i dodadatne dijagnostike (rentgenskog snimanja, laboratoriskih analiza…) specijalista fizikalne medicine određuje zavisno od stepena koksartroze terapiju. Može biti neoperativna i operativna.

Neoperativna se sastoji od medikamentozne terapije – lekova i fizikalne terapije. Medikamenti se mogu piti ili primenjivati u obliku injekcija. To su lekovi koji smanjuju bol i upalne procese u hrskavici kuka (paracetamol, brufen, ketonal, nimulid). Mogu  se primenjivati i kortikosteroidi (kratak period i uz lekove za zaštitu želudca) ili pomažu njenoj regeneraciji i usporavaju proces njenog propadanja (različiti Hondroprotektori).

Lečenje medikamentima se kombinuje sa fizikalnom terapijom.

Koje fizikalne procedure se primenjuju u Euromediku?

Fizikalna terapija se sprovodi na savremenim apratima i primenom odredjenih vrsta struja (IFS, EF, TENS, Horizontalne struje), Lasera, Magnetoterapija, Ultrazvuka i Kineziterapijom, smanjuje se bol i upala, usporava proces koksartroze, rasterećije oboleli kuk.

Terapije sprovove visoko obrazaovani terapeuti prema preporuci lekara i uz uz stalno praćenje stanja pacijenata.

Koliko puta se preporučuje sprovodjenje fizikalne terapije u Euromediku?

Preporuka je da se fizikalne  procedure sprovodeu u serijama od minimum X do XX ponavljanja i kontrolom po završetku istih,kao i da se one ponove bar dva puta u toku godine. Efekat fizikalnih procedura se superponira i tako postižemo suštinsko lečenje procesa i odlažemo operaciju kuka.

Ko  u Euromediku obavlja operacije kuka?

Kad nam lečenje lekovima i fizikalnim terapijama ne daju željene rezultate ili je proces već uznapredovao upućujemo pacijente specijalisti ortopedije. U Euromediku su timovi specijalista ortopeda, anesteziologa, rentgenologa i visoko obrazovanih sestara i tehničara koji timski rade na ugradnji veštačkih kukova. Ugradjuju se proteze od specijalnih kvalitetnih materijala. Operacije se rade u vrhunski opremljenim operativnim salama.

Kako se u Euromediku sprovodi rehabilitacija posle operacije kuka?

Već prvog dana posle operacije specijalista fizikalne medicine sa terapeutom počinje sa ranom rehabilitacijom, od postepenog podizanja do osposobljavanja za samostalan hod. Daju se saveti i uputstva o daljem ponašanju i načinu života sa ugrađenim veštačkim kukom.

Posle zarastanja rane i u konsultaciji sa ortopedom primenjuju se nove fizikalne procedure.