Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Sindrom karpalnog tunela (sindrom kanala ručja)

Sindrom karpalnog tunela nastaje kao posledica kompresije (pritiska) na medijalni nerv (središnji živac), koji prolazi kroz sredinu karpalnog tunela (kanala ručja). Kanal ručja se nalazi u korenu šake sa unutrašnje dlanske strane i predstavlja uzak, rigidan prostor kroz koji osim ovog živca prolazi i puno tetiva i krvni sudovi.

Koji su simptomi ovog sindroma?

To su bolovi i trnjenje i smanjen osećaj dodira u korenu zgloba ručja i prva tri prsta (palcu, kažiprstu i srednjem prstu), tegobe su izražene noću, „bude iz sna“ i šire se ushodno duž cele ruke ka podlaktici do lakta, a ponekad i do ramena. Vremenom kada se zapusti i akutni oblik pređe u hronični, javlja se i mišićna slabost u odvođenju i opoziciji palca, oslabljen hvat prstiju , slabost stiska šake uz povremeno ispuštanje predmeta iz ruku i vidljiva je hipotrofija mišića tenara na dlanu (istanjeni mišići koji pokreću palac).

Koji su uzroci ovog sindroma?

Mnogobrojni su uzroci ali najčešće se radi o posledici preteranog opterećenja šake u brojnim profesijama kada postoji upala i otok tetiva koje stešnjuju kanal ručja i pritiskaju nerv (višesatni rad za kompjuterom sa nepravilnim položajem šake, profesionalni muzičari, fizički radnici, moleri, kuvari…). Čest uzrok su okoštavanje ručnog zgloba (artroze) i prisustvo klacifikacija, razne povrede – istegnuća, nagnječenja i prelomi, a ponekad i tumori kostiju ili mekih tkiva.

Takođe određene bolesti i stanja koja su praćena retencijom (zadržavanjem) tečnosti u organizmu pogoduju nastanku ovog stanja (tu spaduju: hipotireoza-smanjena funkcija štitne žlezde, bubrežna insuficijencija – oštećena funkcija bubrega, Diabetes melitus-šećerna bolest…).

Kako se postavlja dijagnoza?

Kada imate gore opisane simptome obavezno morate otići na pregled kod lekara i to što pre (kod neurologa ili fizijatra-specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije) kako bi se postavila prava dijagnoza i isključile druge neurološke bolesti sličnih simptoma. Lekar obavlja klinički pregled i potrebnu dijagnostiku: rentgen ručnog zgloba (RTG), elektomioneurografiju (EMNG), ultrazvučni pregled mekih tkiva (UZ), a po potrebi i snimanje magnetnom rezonancom (MR).

Kako se sprovodi lečenje ovog sindroma?

Ovo stanje najbolje se leči u ranom stadijumu konzervativnom terapijom: poštedom ruke i kratkotrajnom imobilizacijom zgloba ručja i šake (ortozom), lokalnom infiltracijim kortikosteroidnih lekova u sam kanal ručja, primenom nestreroidnih antiinflamatornih lekova i fizikalnim terapijama koje u našem Euromediku sprovode viši fizioterapeuti pod nadzorom lekara-fizijatra. 

Ako se pacijent javi kasno na pregled u odmakloj fazi i ako elektromioneurografija (EMNG) pokaže veliki stepen oštećenja nerva indikovano je operativno lečenje da bi se sačuvala funkcija šake. Operativno lečenje u našoj ustanovi sprovode eksperti ortopedi, a potom se sprovodi postoperativna rehabilitacija.

Zato je  NAJVAŽNIJA PORUKA pacijentima: ne zanemarujte svoje tegobe i kada su blage i na vreme se javite stručnom timu naše ustanove!