Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Ruptura mišića

Ruptura mišića je povreda mišića u kojoj dolazi do pucanja mišića i prekida mišićnih vlakana. Može biti delimična (parcijalna) ili potpuna ruptura. Nastaje delovanjem spoljašnje, mehaničke sile koja prevazilazi elastičnost i jačinu mišićnih vlakana. Česta je povreda u toku sportskih aktivnosti (sportska povreda) u slučaju nedovoljne pripreme i zagrevanja pre treninga, usled zamora i previše napornog treninga, kao i prilikom nekontrolisanih vežbi na spravama u teretani. Može nastati i u toku svakodnevnih nekih napornih aktivnosti, u stanu, kući.

Koji su simptomi i znaci rupture mišića?

Simptomi i znaci koji se javljaju su iznenadni, ostar bol kao *ubod nožem*, osećaj da je nesto puklo, udubljenje mišića na mestu povrede, otok, hematom (modrica), nemogućnost izvođenja pokreta.

Kako se postavlja dijagnoza u Euromediku?

U našoj Ustanovi dijagnoza se postavlja pregledom doktora specijaliste fizijatra i ili ortopeda. Pregled podrazumeva uzimanje anamneze, podataka o vremenu, mestu i načinu povređivanja kao i bolestima od kojih pacijent boluje. Zatim se uradi klinički pregled povređenog mišića, utvrđuje se prisustvo otoka, hematoma, udubljenja na mestu prekida mišićnih vlakana, ispitije se pokretljivost povređenog segmenta. Urade se i dodatne dijagnostičke metode ultrazvuk mekih tkiva i po proceni doktora dopler krvnih sudova i magnetna rezonanca.

Kako se leči ruptura mišića u Euromediku?

Ruptura mišića se u početnoj fazi (5-7 dana) leči mirovanjem, hlađenjem ledom, primenom hladnih gelova, elevacijom (podizanjem povređenog dela iznad horizontale). Posle perioda mirovanja počinje se sa procedurama fizikalne terapije koju propisuje doktor specijalista fizijatar, a sprovode fizioterapeuti. Od fizikalne terapije se koriste:

  • laser
  • magnetoterapija
  • elektro terapija
  • ultrazvučna terapija
  • postepeno uključivanje vežbi

U slučaju težih slučajeva rupture mišića potreban je pregled doktora specijaliste ortopeda i hirurško lečenje. Nakon završenog hirurškog lečenja primenjuju se procedure fizikalne terapije i rehabilitacije.