Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Fibromialgija

Šta je to fibromijalgija i ko oboleva?

Fibromijalgia je poremećaj čija je karakteristika široko rasprostranjen mišićno-skeletni bol praćen zamorom, poremećajem sna, memorije i promenama raspoloženja. To nije autoimuno, niti zapaljensko oboljenje, a naučnici veruju da fibromijalgija pojačava bolne senzacije tako što utiče na način na koji vaš mozak obrađuje signale bola. Simptomi ponekad počinju posle fizičke traume, operacija, infekcije ili značajnog psihološkog stresa. U drugim slučajevima, simptomi se postepeno javljaju tokom vremena, bez jasnog početka bolesti. Žene češće obolevaju od fibromijalgije nego muškarci, obično između 30-50 godine života.

Koji su simptomi fibromijalgije?

Fibromiagiju karakteriše dugotrajni, rasprostranjeni bol u mišićima i zglobovima, osetljivost pojedinih tačaka u mekim tkivima (u mišićima i tetivama), koje prati izražena malaksalost i umor. Bolesnici osećaju bol, koji nema jasnu lokalizaciju, u mišićima zglobovima, mekim tkivima, “sve ih boli”. Žale se da imaju nesanicu, loše spavaju, a ujutru se bude bezvoljni i umorni. Često imaju, intenzivne glavobolje, vrtoglavice, sindrom nervoznih creva,  promene raspoloženja, teškoće u koncentraciji, anksioznost i depresiju.

Ko postavlja dijagnozu fibomialgije u Euromediku?

Često je teško postaviti dijagnozu, obzirom da ne postoje specifični testovi za otkrivanje ove bolesti. Multidisciplinarni i timski pristup lekara različitih specijalnosti (reumatolog, fizijatar, neurolog, endokrinolog, gastroenterolog, psihijatar, psiholog) uz neohodne dijadnostičke procedure i preglede (laboratorijske analize krvi, radiografije, ultrazvuk, skener ili magnetna rezonanca) omogućuje što ranije otkrivanje i lečenje ovog stanja. 

Kako se leči fibromialgija? 

Iako ne postoji lek za fibromialgiju glavni cilj u lečenju je da se umanje bolovi i smanji psihička napetost. Vežbanje i fizikalna terapija smatraju se jednim od najefikasnijih tretmana. Nekada alternativne terapije, poput masaže i akupunkture, mogu olakšati tegobe. Kod poremećaja spavanja, promena u ponašanju i jakih bolova koriste se i odgovarajuće vrste lekova. Kognitivno bihejvioralna terapija, kao vrsta psihoterapije, pomaže pacijentima da razumeju na koji način njihove misli i uverenja utiču na osećaj bola i druge tegobe. Pravovremena dijagnoza, edukacija pacijenta i porodice, kao i primena različitih terapijskih procedura u zavisnosti od izraženosti simptoma, omogućavaju dobru kontrolu bolesti.