Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Epikondilitisi lakta

Šta je teniski lakat (Epicondylitis lateralis)?

Teniski lakat je upala pripoja tetiva  podlaktice sa koštanim delom na spoljašnjoj strani lakta. Tetive mišića na spoljnjoj strani podlaktice spajaju se sa donjim spoljnim delom nadlakatne kosti –  sa lateralnim epikondilom.

Šta je golferski lakat (Epicondylitis medialis)?

Golferski lakat je upala pripoja tetive podlaktice sa koštanim delom na unutrašnjom strani lakta. Tetive mišića na unutrašnjoj strani podlaktice spajaju se sa donjim unutrašnjim delom nadlakatne kosti – medijalnom epikondilom

Zašto nastaju teniski i golferski lakat?

Teniski i golferski lakat nastaju najčeše zbog ponavljanih pokreta rukom usled bavljenja određenim poslom, sportom ili bilo kojom fizičkom aktivnošću. Predstavljaju često i profesionalno oboljenje (vozači, zidari, sportisti – teniseri, golferi) 

Koji su simptomi epikondilitisa lakta?

Bol različitog inteziteta, pojačava se na dodir i pri pokretima. Moguće je širenje bola duž podlaktice ili nadlaktice. Obično je jači tokom noći. Može biti prisutna i ograničena pokretljivost pokreta u zglobu. 

Kako se postavlja dijagnoza?

Potreban je klinički pregled lekara (specijalista fizikalne medicine). Laboratorijski nalazi su normalni. Potreban je, po proceni lekara, ultrazvučni pregled zgloba, Rtg snimak ili magnetna rezonanca.

Kako se leči epikondilitis lakta?

U akutnoj fazi kada je bol intezivan potrebno je mirovanje, hlađenje, primena nesteroidnih antiinflamatornih lekoava i gelova. Nekada i lokalna primena (infiltracija) kortikosteroida sa anestetikom .

Nakon akutne faze i smirivanja intezivnog bola, kao i kod hroničnih entezitisa neophodna je fizikalna terapija, primena fizikalnih agenasa (magneto, lasero, elektoterapije, ultrazvuka) sa ciljem smirivanja upale. Za vraćanje pokretljivosti zgloba i snage mišića, zapravo vraćanje zahvaćenog zgloba u stanje pre upale od velike važnosti je kineziterapija – vežbe. Vežbe su dozirane, individualne i deo su programa fizikalne terapije.

U Euromediku primenjujemo i najsavremeniju metodu lečenja teniskog lakta u svetu Shcok Wave – terapija udarnim talasima. 

Zašto je dobro sprovesti lečenje u Euromediku?

Zbog stručnog i iskusnog tima specijalista fizikalne medicine i fizioterapeuta. Zbog dostupne i brze dijagnostike i pravovremenog  postavljanja dijagnoze i započinjanja lečenja na novim i savremenim aparatima. Zbog toga što bi lečenje obavili u savremenoj ustanovi u kojoj se sprovode procedure i poštuju standardi.