Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Povrede mekih tela

Povrede nastaju delovanjem spoljašnje, mehaničke sile na organizam. Mogu nastati u toku bavljenja sportom (sportske povrede), u toku procesa rada (povrede na radu), u saobraćaju i u toku svakodnevnih aktivnosti u stanu, kući.

Šta su povrede mekih tkiva?

Povrede mekih tkiva su povrede kože i potkožnog tkiva, mišića, tetiva, ligamenata kao i krvnih sudova i nerava.Tu ubrajamo:

  •  povrede kože,
  • kontuzije (nagnječenja)
  • distenzije (istegnuća)
  • distorzije (iščašenja)
  • rupture (prekid, pucanje)

Koji su simptomi i znaci ovih povreda?

Simptomi i znaci koji se javljaju su bol na mestu povrede, otok, hematom (modrica) nemogućnost izvođenja pokreta.

Kako se postavlja dijagnoza povreda mekih tkiva u Euromediku? 

U našoj Ustanovi ove povrede se dijagnostikuju pregledom doktora specijaliste fizijatra i/ili ortopeda. Pregled podrazumeva anamnezu, uzimanje podataka o vremenu, mestu i načinu povređivanja kao i bolestima od kojih pacijent boluje. Zatim se pristupa kliničkom pregledu povređenog dela, utvrđuje se postojanje promena na koži, prisustvo otoka, hematoma, ispituje se pokretljivost povređenog segmenta. Rade se i dodatne dijagnostičke metode kao sto je ultrazvuk mekih tkiva, a po proceni doktora dopler krvnih sudova i magnetna rezonanca.

Kako se leče povrede mekih tkiva u Euromediku?

Povrede mekih tkiva se u pocetku (5-7 dana) leče mirovanjem, hlađenjem ledom ili hladnim oblogama i hladnim gelovima, nošenjem kompresivnog, elastičnog zavoja, elevacijom (podizanjem povređenog segmenta iznad horizontale). Nakon perioda mirovanja počinje se sa procedurama fizikalne terapije.

  • laser
  • magnetoterapija
  • elektro terapija
  • ultrazvucna terapija
  • postepeno ukljucivanje vezbi

Vrste i program fizikalne terapije određuje doktor specijalista fizijatar, a terapije sprovode fizioterapeuti. Fizikalna terapija se sprovodi svakog dana u trajanju do 1h u periodu od 10 do 20-30 dana u zavisnosti od stepena povrede i samog oporavka.

U slučaju težih povreda potreban je pregled doktora specijaliste ortopeda i hirurško lečenje. Nakon završenog hirurškog lečenja, sprovode se procedure fizikalne terapije koje određuje doktor specijalista fizijatar.