Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Burzitis

Šta je burzitis?

Burzitis je zapaljenje burze. Burze su male, zatvorene zglobne kesice ispunjene tečnošću. Nalaze se u predelu zglobova i tetiva i imaju ulogu da ublaže trenje tkiva o tkivo. Trenje tetiva i tetiva, kosti i tetiva kao i koštanih izraštaja i kože. 

Na taj način omogućavaju lakšu pokretljivost mišića i tetiva i sprečavaju njihova oštećenja. U telu postoji veliki broj burzi.

Kako dolazi to pojave burzitisa?

Burzitis se može javiti nakon povrede, ponavljanja istih pokreta u toku fizičke aktivnosti, kao posledica hroničnih upalnih procesa ili prodiranjem bakterija u burzu putem krvotoka ili oštećene kože.

Gde se najčešće javlja burzitis?

Najčešće se javlja u predelu velikih zglobova, tačnije kod onih koje su naviše izložene traumama. To su: regija ramena (subdeltoidna burza); lakta (burza olekrani), kuka (trohanterična burza), kolena (Bakerova cista, prepatelarna, burza pes anserinusa), stopala (regija pete – Ahilov burzitis).

Koji su simptomi burzitisa ?

Kod akutnog burzitisa bol je intezivan, i zbog bola javlja se i ograničena pokretljivost zgloba. Osim prilikom pokreta bol se može javljati i u toku noći. Prisutan je otok, koža može biti crvena. Ponekad mogu biti prisutni i povećana temperatura, groznica.

Kod hroničnog burzitisa tegobe mogu biti i veoma blage, skoro neprimetne i trajati dugo. Takve tegobe  dovode do izraženije ograničene pokretljivost zgloba.

Šta je to Bekerova cista?

To je burza na zadnjoj strani kolena (poplitealnoj jami). Obično komunicira sa zglobom kolena, a može i da se proširi na zadnju stranu potkolenice. Ponekad može da pukne i dovede do bola i otoka potkolenice.

Kako se postavlja dijagnoza Burzitisa ?

Potreban je klinički pregled lekara (specijaliste fizikalne medicine), laboratorijski nalazi, ultrazvučni pregled mekih tkiva, po proceni lekara Rtg snimak ili magnetna rezonanca.

Kako se leči burzitis ?

Kod akutnog burzitisa potrebno je mirovanje zgloba, hlađenje ledom, davanje nesteroidnih antiinflamatornih lekova i gelova, a ponekad punkcija burze i lokalno davanje kortikosteroida.

Nakon akutne faze i kod hroničnih burzitisa neophodna je fizikalna terapija, primena fizikalnih agenasa (magneto, lasero, elektoterapije, ultrazvuka) sa ciljem smirivanja upale. Za vraćanje pokretljivosti zgloba i snage mišića, zapravo vraćanje zahvaćenog zgloba u stanje pre upale od velike važnosti je kineziterapija – vežbe. Vežbe su dozirane, individualne  i deo su programa fizikalne terapije.

Zašto je dobro sprovesti lečenje u Euromediku?

Zbog stručnog i iskusnog tima specijalista fizikalne medicine i fizioterapeuta. Zbog dostupne i brze dijagnostike i pravovremenog  postavljanja dijagnoze i započinjanja lečenja na novim i savremenim aparatima. Zbog toga što bi lečenje obavili u savremenoj ustanovi u kojoj se sprovode procedure i poštuju standardi.