Skip links

Reumatologija i fizikalna medicina – Fizikalna terapija i rehabilitacija kod zapaljenskog reumatizma

  1. Zašto je važna primena fizikalne terapije i rehabilitacije kod zapaljenskog reumatizma?

Fizikalna terapija traje ceo život i sprovodi se paraleleno sa drugim oblicima lečenja. Dovodi do smanjenja bola i zapaljenja, opuštanja mišića, povećanja mišične snage, poboljšanja funkcije zgloba, sprečavanja deformacije zgloba i poboljšanja opšte kondicije.

  1. Kada se započinje fizikalna terapija i ko je od lekara u Euromediku određuje?

Primena fizikalne terapije počinje odmah po postavljanju dijagnoze. Po savetu specijaliste reumatologa bolesnika pregleda lekar, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije koji određuje i nadzire sprovođenje terapije. Program fizikalne terapije i rehabilitacije zavisi od opšteg stanja pacijenta, procene funkcionalnog nalaza i planira se individualno. Izbor oblika fizikalne terapije zavisi od faze oboljenja.

  1. Koja fizikalna terapija može da se primeni u bolnoj fazi?

U bolnoj (akutnoj) fazi oboljenja može se primeniti krioterapija (primena leda) na obolele i otečene zglobove do 5 min u jednom aktu najmanje 2 puta dnevno uz postavljanje zglobova u odgovarajući položaj. Od drugih oblika fizikalne terapije mogu se primeniti laseroterapija, magnetoterapija i različiti modaliteti elektroterapije. Savetuje se terapija odgovarajućim vežbama (kineziterapija),dozirano, prema individualnom planu. To su vežbe za održavanje snage mišića uz postepeno povećanje broja vežbi i broja angažovanih mišića i aktivne vežbe za održavanje obima pokretljivosti.

  1. Da li treba da nastavim fizikalnu terapiju po završetku bolne faze?

Neophodno je nastaviti fizikalnu terapiju. U mirnoj fazi,tkz.remisiji, primenjuju se svi oblici fizikalne terapije kao i u akutnoj fazi uz uključivanje i drugih modaliteta. Povećava se obim terapije vežbama,a dodaju se i drugi oblici fizikalne terapije: ultrazvučna terapija i različiti načini primene toplote.Savetuje se i hidroterapija kao i lečenje u banjskim centrima.

  1. Koliko puta godišnje treba sprovoditi fizikalnu terapiju?

Savetuje se obnova fizikane terapije najmanje dva puta godišnje u trajanju od 20 dana u toku koje se obavljaju kontrolni pregledi. U zavisnosti od lekarske procene objektivnog stanja može se ponoviti i više puta. Bolesnik se edukuje za sprovođenje odgovarajužih vežbi u kućnim uslovima, koje su osnova održavanja optimalnog funkcionalnog stanja.

Zbog stručnog tima fizijatara i fizioterapeta, dostupnih najsavremenijih aparata i prijatnog ambijenta preporučujem Euromedik za sprovođenje fizikalne terapije.