Ortopedska hirurgija

Ortopedska hirurgija je grana hirurgije koja se bavi operativnim (otvorenim) i neoperativnim (zatvorenim) ortopedskim zahvatima. Pod neoperativnim ortopedskim zahvatima u užem smislu se podrazumeva repozicija preloma kosti i repozicija zglobova, dok operativni ortopedski zahvati podrazumevaju se operacije na tetivama, kostima, zglobovima, živcima, krvnim žilama, koži, kao i amputacije i egzartikulacije.

Ortopedska hirurgija

Ortopedska hirurgija je grana hirurgije koja se bavi operativnim (otvorenim) i neoperativnim (zatvorenim) ortopedskim zahvatima. Pod neoperativnim ortopedskim zahvatima u užem smislu se podrazumeva repozicija preloma kosti i repozicija zglobova, dok operativni ortopedski zahvati podrazumevaju se operacije na tetivama, kostima, zglobovima, živcima, krvnim žilama, koži, kao i amputacije i egzartikulacije.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Artroskopija kolena 200.000,00 RSD
Ugradnja proteze kolena 620.000,00 RSD
Ligamentoplastika kolena 450.000,00 RSD
Debridman rane Od 33.000,00 RSD
Artroskopija ramena 340.000,00 RSD
Drvene štake 3.500,00 RSD
Ortoza za rame 4.500,00 RSD
Splint za prst 1.300,00 RSD
Artroskopija skočnog zgloba Od 380.000,00 RSD