Ortopedska hirurgija

Ortopedska hirurgija je grana hirurgije koja se bavi operativnim (otvorenim) i neoperativnim (zatvorenim) ortopedskim zahvatima. Pod neoperativnim ortopedskim zahvatima u užem smislu se podrazumeva repozicija preloma kosti i repozicija zglobova, dok operativni ortopedski zahvati podrazumevaju se operacije na tetivama, kostima, zglobovima, živcima, krvnim žilama, koži, kao i amputacije i egzartikulacije.

Ortopedska hirurgija

Ortopedska hirurgija je grana hirurgije koja se bavi operativnim (otvorenim) i neoperativnim (zatvorenim) ortopedskim zahvatima. Pod neoperativnim ortopedskim zahvatima u užem smislu se podrazumeva repozicija preloma kosti i repozicija zglobova, dok operativni ortopedski zahvati podrazumevaju se operacije na tetivama, kostima, zglobovima, živcima, krvnim žilama, koži, kao i amputacije i egzartikulacije.

Klikom na uslugu možete zakazati termin

Combined Shape Created with Sketch.
Ligamentoplastika Od 415,000 RSD
Trigger finger Od 60,000 RSD
Ortoza za rame Od 4,500 RSD
Artroskopija kolena 190,000 RSD
Splint za prst Od 1,300 RSD
Artroskopija ramena 320,000 RSD
Drvene štake Od 3,500 RSD
Debridman rane Od 30,000 RSD