Operativno lečenje preloma skočnog zgloba - bi I trimaleolarni prelom

Na usluge operacija i bolničkog lečenja ne ostvaruje se popust sa Euromedikovom benefit karticom
Cene operacije su bez uračunate preoperativne pripreme, bolničkih dana i HP

168,000 RSD

Detalji: