Operativno lečenje preloma skočnog zgloba - bi I trimaleolarni prelom

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 2 boilnička dana

Od 238,000 RSD

Detalji: