Ugradnja parcijalne (trauma) proteze ramena

550,000 RSD