Ugradnja parcijalne (trauma) proteze ramena

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 2 boilnička dana

Od 714,000 RSD

Detalji: