Operativno lečenje pseudoartroze humerusa ili kostiju podlaktice

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 2 boilnička dana

Od 476,000 RSD

Detalji: