Operativno lečenje luksacije akromioklavikularnog zgloba

200,000 RSD