Operativno lečenje luksacije akromioklavikularnog zgloba

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 1 boilnički dan

Od 238,000 RSD

Detalji: