Operativno lečenje preloma talusa ili kalkaneusa

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 2 boilnička dana

Od 357,000 RSD

Detalji: