Operativno lečenje preloma distalnog radijusa

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 1 boilnički dan

Od 357,000 RSD

Detalji: