Operativno lečenje preloma vrata femura (dhs ili šrafovi)

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 2 boilnička dana

Od 417,000 RSD

Detalji: