Operativno lečenje preloma glavice radijusa

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 1 boilnički dan

Od 297,000 RSD

Detalji: