Ugradnja totalne (anatomske i reverzne) proteze ramena

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 2 boilnička dana

Od 892,000 RSD

Detalji: