Operativno lečenje preloma podlaktice (obe kosti)

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 1 boilnički dan

Od 297,000 RSD

Detalji: