Operativno lečenje preloma proksimalnog humerusa

360,000 RSD