Operativno lečenje preloma proksimalnog humerusa

U cenu je uračunata preoperativna priprema i 1 boilnički dan

Od 417,000 RSD

Detalji: