Operativno lečenje preloma dijafize humerusa

360,000 RSD